Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • Konkurentsivõime ja heaolu kasv IKT täiendõppe abil

  Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia areng ning erinevate valdkondade automatiseerimine võib Eestis lähiaastakümnetel tööta jäämise riski seada lausa 70 protsenti hõivatuist ehk 431 000 inimest, kirjutas hiljuti Siim Sikkut (1). Selleks, et tulla toime struktuursete muutustega, tuleb Eesti inimressurssi maksimaalselt rakendada. Tuleb käivitada intensiivõppeprogramm juba tööturul olevate Eesti inimeste ümberkoolitamiseks IKT spetsialistideks.

  Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia areng ning erinevate valdkondade automatiseerimine võib Eestis lähiaastakümnetel tööta jäämise riski seada lausa 70 protsenti hõivatuist ehk 431 000 inimest, kirjutas hiljuti Siim Sikkut (1). Selleks, et tulla toime struktuursete muutustega, tuleb Eesti inimressurssi maksimaalselt rakendada. Tuleb käivitada intensiivõppeprogramm juba tööturul olevate Eesti inimeste ümberkoolitamiseks IKT spetsialistideks.

  Märtsis tutvustas USA president Obama 100 miljoni dollarise eelarvega programmi TechHire Initiative (2), mille eesmärgiks on tööandjate, haridusasutuste, kohalike omavalitsuste ja kolmanda sektori koostöös koolitada "kiirendatud korras" tuhandeid ameeriklasi tehnoloogisektori ametite tarvis, kasutades innovatiivseid lähenemisi nagu bootcamp-kursused, online-õpe ja praktikapõhine koolitus ettevõtetes.

  Eestis on aastaid räägitud IKT sektori tööjõupuudusest, mida (kõrg)koolid täita ei suuda. Ühe lahendusena on nähtud välistööjõu sissetoomist. Puudu on aga diskussioon, kuidas soodustada juba mõne teises valdkonnas hariduse omandanud ning töötavate inimeste IKT-pädevuste omandamist.

  Iga töökuulutusi sirvinu on märganud, et IKT alal on rohkelt häid pakkumisi. Ent alternatiive mitmeaastasele kõrgkooliõppele peaaegu pole, st töö või aktiivse tööotsimise kõrvalt ei ole võimalik leida aega põhjalikuks ümberõppeks. Üheks erandiks on viimasel kahel aastal Codeborne´i korraldatud kolmekuuline tarkvarakool, koolitamaks eelneva kogemuseta osalejatest tarkvaraarendajad.

  Sarnased bootcamp´id ehk praktilised intensiivkoolitused on mitmel pool maailmas viimastel aastatel plahvatuslikult populaarsust kogunud. USAs on juba tegu kümneid miljoneid dollareid teeniva äriga (keskmine koolituse hind on 10 000 USD). Ühe uuringu (3) kohaselt leiab kolmveerand lõpetanutest kursuse käigus omandatud oskusi nõudva töö, millega kaasneb keskmiselt 44%-ne sissetuleku tõus.

  Arenguidee konkurss võiks olla impulss analüüsimaks, kuidas senist kogemust rakendada Eesti majanduse konkurentsivõime tõstmiseks ja juba tööturul olevatele Eesti inimestele IKT-kompetentside arendamiseks paindliku võimaluse loomiseks.

  Meie nägemuses korraldaks programmi sarnaselt nt Noored Kooli projektile sihtasutus, mis koostöös ettevõtete ja haridusasutustega töötaks aasta jooksul välja ja viiks ellu esimese intensiivkursuse. Teisisõnu vormistaks parimas iduettevõtluse vaimus “piloottoote”, mis võimaldaks ideed valideerida ja esmaste tulemuste põhjal edasi arendada.

  Võime unistada kümnetest Eestist alguse saavatest maailmavallutavatest tehnoloogiaettevõtetest, kuid selleks vajame rohkem inimesi, kelle oskused võimaldaksid need ideed teoks teha. Pikemas plaanis on vältimatu suure osa Eesti inimeste ümberkoolitamine IKT-spetsialistideks. Alustagem seda juba täna.

  Idee kaasautor: Vahur Afanasjev

  http://www.poliitika.guru/70-eesti-tookohtadest-voib-kaduda/
  https://www.whitehouse.gov/issues/technology/techhire
  https://www.coursereport.com/2014-graduate-survey.pdf

  Eelmisel aastal esitasin Arenguidee konkursile sarnase idee veidi erinevast vaatevinklist. Siinkohal on aga autoril oluliselt tõhusam lähenemine.
  Selge on see, et järgmised kümnendid kannavad IKT nime. Valdkond on vaat et eksponentsiaalselt kasvamas ja just seal oleks ka Eestil suurim potensiaal püüda. IKT sektori ettevõtted on juba aastaid süsteemses tööjõupuuduses.
  Samal ajal minimaalsed lisandväärtuse kasvatamiseks vajalikud oskused on võimalik küllalt vähese ressursi ja lühikese ajakuluga omandada.
  Nüüd oleks vaja ainult üleriigiliselt korraldatud programmi ja välja mõelda, kuidas kõik majanduspõgenikud tagasi Eestisse kutsuda. Ainult ;)

  Eelmisel aastal esitasin Arenguidee konkursile sarnase idee veidi erinevast vaatevinklist. Siinkohal on aga autoril oluliselt tõhusam lähenemine.
  Selge on see, et järgmised kümnendid kannavad IKT nime. Valdkond on vaat et eksponentsiaalselt kasvamas ja just seal oleks ka Eestil suurim potensiaal püüda. IKT sektori ettevõtted on juba aastaid süsteemses tööjõupuuduses.
  Samal ajal minimaalsed lisandväärtuse kasvatamiseks vajalikud oskused on võimalik küllalt vähese ressursi ja lühikese ajakuluga omandada.
  Nüüd oleks vaja ainult üleriigiliselt korraldatud programmi ja välja mõelda, kuidas kõik majanduspõgenikud tagasi Eestisse kutsuda. Ainult ;)

  Lisa pooltargument

  Lisa vastuargument