Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • Uus paradigma - mahemajandus ja mahejuhtimine (organic economy, organic management)

  Mahemajanduse ja mahejuhtimise uudne teooria toetub järgmistele põhimõtetele:
  - areng(mitte ajada segi kasvuga, sest kasv saab olla arengu tulemus;
  - tasakaal;
  - mitmekesisus;
  - väärtustel põhinemine;
  Mahemajandamise ja mahejuhtimise teaduslikuks aluseks on näiteks entroopia mõiste ja termodünaamika (TD) seadused(eriti esimene ja teine TD seadus), gravitatsiooniseadus jt. loodusseadused, looduslikud protsessid ja meie esivanemate kultuuri ning majandamisoskuse pärand;

  Olles jälginud aastate jooksul oma erinevate tööde tõttu majandusprotsesse nii mikro- kui ka makrotasandil ja võrrelnud neid toimivate loodusprotsessidega, võib leida seoseid nende analoogilise toime osas.
  Nn."klassikalised" majandusteooriad põhinevad seaduspärasustel, mis on omased viimase paarisaja aasta jooksul inimese loodud kapitali- ja tarbimisühiskonna arengutel, mille tulevik on ennustamatu. Mahemajanduse ja mahejuhtimise teooria põhineb tegelikult toimivatel loodusseadustel, mille järgimine aitaks inimkonnal arendada oma elukeskkonda ja kogu ökosfääri neid kahjustamata või kahjustades neid võimalikult vähe. Senised tegevused looduse säästmisel(rohemajandus jt.) on küll head, kuid lokaalsuse ja piiratuse tõttu ebapiisavad ning ei ole suutnud peatada peavoolu nt. pidevad finantstasakaalu rikkumised.
  Tutvunud Eesti Kasvuvisiooni 2018 spikri materjalidega, leidub väljapakutud teoorial hulgaliselt kokkupuutepunkte kasvuvisiooni olulisemate märksõnade ja põhimõtetega nagu: väärtussüsteem, areng, tasakaal, komplekssus, poliitika- ja valdkonnaülesus, rahvuslik kultuur jne. rääkimata looduse ja elukeskkonna säästmisest.
  Samas vajaksid Eesti kasvuvisiooni võtmeteemad ühtset alusvundamenti ehk ideoloogiat, mis neid terviklikuks ühendaks ja seoks, sest praegu maailmas levinud majandusideoloogia ei pruugi olla jätkusuutlik pikemas ajahorisondis.
  Mahemajandamise printsiipide kasutusele võtmine võimaldab läheneda kasvuvisioonile tervikuna ja komponentidele teaduslikul alusel ja protsessipõhiselt, vastupidiselt tänapäeval ühe levinumale projektipõhisele lähenemisele.
  Võib-olla võimaldab see idee lisada veel ühe Eestile huvitava ja kogu maailmas eristuva tulevikustsenaariumi.
  Saan aru, et mahemajandamise ja mahejuhtimise teooriat on esmapilgul raske mõista isegi tänapäeva majandusspetsialistidel, sest ühiskonnana oleme me loodusest üha eemaldumas.
  Siin tuleksid appi meie esiisade talupojatarkused ja eesti rahva tuhandeaastased pärandkultuuri juured, mis ei ole veel kõik ununenud meie sisemistes uskumustes.
  Üksikisikuna on mul olnud raske seda ulatuslikku teooriat läbi töötada ja selleks on vaja eri teadusharude teadlaste koostööd ning inimesi, kes oleksid võimeliselt läbivalt aru saama nii keerukatest majandusprotsessidest kui ka loodusseadustest üheaegselt.
  Majandusteoorias on loodusseaduste(nt.füüsika, matemaatika) kaudu püütud ennegi selgust luua, kuid need on olnud siiani fragmentaarsed ja terviklikku filosoofilist lähenemist ei ole siiani olnud. Kuid üldine sellelaadne foon on soodne ja on ilmselt ajaküsimus, et keegi selle idee mujal maailmas välja käib.
  Mõned näited:
  Näiteks energia jäävuse seaduse(TD esimene seadus U 0 Q - A, kus U - keha siseenergia, Q- väliskeskkonnast saadav soojushulk, A - töö, mida süsteem teeb välisjõudude vastu) alusel saab väita, et mitte ainult CO2 ja metaani emissioon võib mõjutada kliimat, vaid ka tööde (tootmine, transport, ehitus jne.) käigus tekkival hõõrdumisel erituv soojushulk, mis võib üle maailma olla tohutu kogus.
  Valemiga U = -Q + A saab tõestada, et põhjamaade inimene, kimalase eeskujul, on ellujäämise nimel õppinud rohkem tööd tegema.
  Juhul, kui ideega kõvasti tööd teha, siis võiks mõne aastaga saada juba esimisi tõsisemaid tulemusi ja kui asjal on jumet siis Eesti eesistumise ajal sellega laiemalt välja tulla.

  Lisa pooltargument

  Lisa vastuargument