Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • Doktorantidele 30 000 EUR ettevõtluse stardikapitaliks

  Konkurssi korras jagada korra aastas doktorantidele 30 000 EUR per inimene ettevõtluse stardikapitaliks äriplaani alusel. S.t. Kui 3 inimest liituvad ja loovad ühiselt ettevõte siis nad saaksid 90 000 EUR seadmete, palgaraha ning turundamise jaoks.

  100 inimesele planeerida 3 milj EUR aastas. Eeldame et aasta pärast jääb püsima vähemalt 10 ettevõtet, millest 3 siis 2 aasta pärast on keskmise suurusega ettevõtted, kes suudavad eksportida ja on jätkusuutlikud.

  Plussid: ettevõtlus eeldab kogemusi ja ideid, kontakte ja haridust.
  Soodustaks inimeste kopereerumist ja koostegutsemist.

  Lisa pooltargument

  Doktorikraad on teaduskraad - st selle saajat tunnustatakse kui teadlast. Kui doktorikraadi saanu hakkab ettevõtlusega tegelema, siis riigi jaoks on tegemist kaduma läinud rahaga - koolitati teadlast, kes aga teadusega tegelemise asemel hakkas hoopis ettevõtlusega tegelema.
  Eestile oleks väga oluline teaduse toetamine - st doktorante oleks vaja toetata, et nad peale kraadi kättesaamist teadustööga jätkaks. Antud idee on aga risti vastupidise effektiga.

  Lisa vastuargument