Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • Üürnike ja üürileandjate register

  Idee on luua infosüsteem, mis võimaldab kokku viia üürniku ja üürileandjad. Loodava süsteemi kaudu saab üürileandja kontrollida, kas potentsiaalse üürniku kohta on olemas varasem positiivne või negatiivne tagasiside. Samal ajal saab üürnik kontrollida, millise üürileandjaga on tegemist. Selline süsteem distsiplineerib üürnike ja üürileandjaid tegutsema vastavalt üürilepingus võetud kohustustele ja õigustele.

  On üsna tavaline, et puhkuseks majatust otsides uurime kommnetaare või uuele töökohale kandideerides uurib tööandja meie tausta. Samal ajal pikkajalist elukohta valides tehakse otsust pelgalt kuulutuse ja ühekordse kontakti põhjal, mille järgneb juba lepingu allakirjastamine.
  Arenguidee eesmärk on luua infosüsteem, mis võimaldab kokku viia üürniku ja üürileandjad. Loodava süsteemi kaudu saab üürileandja kontrollida, kas potentsiaalse üürilise kohta on olemas varasem positiivne või negatiivne tagasiside. Loodav register loob pinnase paremate üüri suhete tekkimisele, eriti mis puudub niigi väga kehvalt reguleeritud eraisikult –eraisikule üürimist, kus puuküürnikest vabanemine on pikaajaline ja kulukas protsess. Varasem positiivne tagaside annab üürileandjale üürniku suhtes lisakindluse, et tegemist on korraliku kodanikuga. Selline süsteem distsiplineerib üürnike ja üürileandjaid tegutsema vastavalt üürilepingus võetud kohustustele ja õigustele.
  Tulevasel üürnikul on võimalik kontrollida, millise üürileandjaga on tegemist. Näiteks olukorrad, kus üürileandja käib suvalisel ajal, ette teatamata üüripinda kontrollimas või vigadest teavitades viivitab nende parandamisega. Ühtlasi võib register kajastada infot keskmise kommunaalarve kohta antud pinnal, info naabrite/korteriühistu kohta. Kas korteris esineb varjatud puudusi, näiteks hallitus, liiga kuiv õhk jne. See aitab üürnikul teha põhjalikumalt kaalutud otsuse, kas antud pinnale kolida või mitte, mis ühtlasi võimaldab pikendada üürisuhte pikkust.
  Lisaväärtusena võimaldab loodav register kiirelt ja lihtsalt koostada ning sõlmida üürilepingu. Lepingu osapooled valivad lepingusse nende jaoks sobivad lepingupunktid (näiteks, kes maksab remondifondi, korteriühistu laenu, üüri maksmise kuupäev ). Vastavalt valikutele koostab süsteem lepingu dokumendi, mida osapooltel on võimalik nii digitaalselt, kui käsitsi allkirjastada.
  Pikemas plaanis, võiks register toimida üürile andja abilisena, mis aitab täpselt välja kalkuleerida, kui palju makse tuleb riigile antud üüri pinnalt tasuda. Selle eeldus on, et üüritulult on võimalik kulud (laen, remont jms parendused) maha arvata.
  Kokkuvõttes aitab loodav infosüsteem kaasa kvaliteetsema ja paremini reguleeritud üürituru tekkimisele.

  Lisa pooltargument

  FB-s töötavad juba ammu sellised portaalid. Väike otsing on abiks.

  Lisa vastuargument