Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • Lihtne, optimeeritud, vabal teabelevil ja ühistegevusel põhinev maakodu

  Meie võimekus tehnoloogiliselt keeruliste hoonete ehitamiseks paraneb pidevalt. Oleks aeg mõista eluaseme tähendust paljude ühiskonda vaevavate probleemide võtmes, et suunata koostööenergia võimalikult lihtsate, kuid tehnoloogiliselt täiuslike kvaliteetsete tüüpelamute rajamiseks. Optimeerida koduehitus selliseks, et madala sissetulekuga kodurajajast ei saaks aastakümneteks laenuori ega lisanduks survet teenimiseks välismaal.

  Paljud isiklikust maakodust unistajad peavad täna tunnistama, et selle rajamine on võimatu. Või tuleks pere esmatähtsa vajaduse rahuldamiseks siduda end mitmekümneaastase pangalaenuga.

  Meie võimekus tehnoloogiliselt keeruliste hoonete ehitamiseks paraneb pidevalt. Oleks aeg mõista eluaseme tähendust paljude ühiskonda vaevavate probleemide võtmes, et suunata koostööenergia võimalikult lihtsate, kuid tehnoloogiliselt täiuslike kvaliteetsete tüüpelamute rajamiseks. Optimeerida koduehitus selliseks, et madala sissetulekuga kodurajajast ei saaks aastakümneteks laenuori ega lisanduks survet teenimiseks välismaal.

  Kohalik küte – eelistatult tavaline ahi ja pliit

  Optimeeritud ehk lihtne, kuid kvaliteetne pereelamu tuleks sobitada maakeskkonda, et kasutada meie loodusrikkust – roheenergiat (mida rikneb täna Eestimaa metsades tohututes kogustes).
  Idee põhiosa valmis mõne aasta eest isikliku kogemuse najal. Kasutades ca 2 ha lehtmetsast saadud loomulikul viisil kuivanud puitu ja kiiresti taastuvat sarapuuvõsa, püsivad poolteistkordse 8,5X11 m välismõõtudega maja 75 m2 alakorruse elektrikulud tasemel 15 €/kuus (ca 100 kW, öine ja päevane tariif) ilma ühtki paketipakkumist valimata, elektri kokkuhoiu vaevata ja päikese- või tuuleenergiat kasutamata. Ehkki kõnealusel hoonel on rida puudusi, peaks sellise fossiilenergia kuluga maja mahtuma aastal 2020 rakenduva “ligi nullenergia“ direktiivi raamesse. On ülioluline, et me endi loodud väärtõlgenduste tulemusel meie rikkast looduskeskkonnast tulenevaid eeliseid ei kaotaks!

  Kogukondlikul põhimõttel arendatav tüüpmaja ei tohiks olla ehitusturu solkijaks, vaid üheks targaks valikuks paljude hulgast. Põhiplaaniks võiks olla traditsiooniline ristkülik (ruumiliselt tahukas), millele on paigaldatud 45-kraadise kaldega katus. Optimeeritud maja peaks olema vaba arhitektuurilistest liialdustest – „moevooludest“, kuid tehniliselt nutikas, et hiljem oleks võimalik detaile või ruume lisada.

  Täiuslik, tasuta infomaterjal

  Lihtsamaja infomaterjal peaks olema TASUTA! Sisaldades täiuslikke ehitusjooniseid, tehnilisi kirjeldusi, fotosid prototüübi ehitusstaadiumitest, õppevideoid, materjali ja ajakulu arvestusi. Ehk tasuta tüüpprojekt, kuid mida ei arenda ainult arhitektid või ehitusspetsialistid, vaid mille arenduses osaleb ideest huvitatud kogukond.

  Selline ideearendus sarnaneb maailmas populaarse vabatarkvara loomeprotsessiga. Kogukondliku arendustööna täiustatakse infomaterjali pärast esimeste prototüüpide valmimist ja edaspidi pidevalt, vältimaks pisimaidki vigu. Kaaluda tuleks huvilistele vabalt kättsaadava joonestustarkvara, nagu Google Sketchup kaasamist, millega tulemuseni jõudmiseks võib kuluda kordades rohkem vaeva kui kalli profitarkvaraga, kuid mis lubaks osaleda erialase ettevalmistuseta huvilistel. Ehitus- ja planeerimistoimingute juurde kuulub järelevalve , milles võiksid osaleda ehituskõrgkoolid.

  Monoliitbetoonist kandekonstruktsioon – karp

  Näiteks võiksid kerkida hoone kandekonstruktsioonid spetsialistitööna monoliitbetoonist, ühiselt hallatavate, hoone mõõdus, kiiresti paigaldatava korduvkasutusega betoonirakiste süsteemi abil ja ka katuse paigaldaksid oskustöölised. Selle järel saab kodurajaja täiuslike infomaterjalide abil ehitust jätkata – paigaldada korraliku välissoojustuse, laudvoodri, aknad ja uksed jm. Kvaliteetsete betoonist siseseinte, põranda ja vahelae ehk „tooriku“ ehitamine eluruumideks ei erine korteriremondist, mille kogemus on paljudel.

  Eeldusel, et kandekonstruktsiooni rajamine oleks maksimaalselt optimeeritud ja vajalikud tehnilised abivahendid osalt riiklikult või kogukondlikult toetatud, saadi väljast täiesti valmis, kuid sisetöödeta maja täpse eelarvestuse summaks 22 tuhat eurot (põhiliselt materjali hind). Kui otsida võimalusi ka materjalide ühistegevuslikuks hulgiostuks, võiks valmisehitatud alumise korrusega 8,5 X 11 m välismõõtudega maamaja maksumus jääda vahemikku 30-40 tuhat eurot.

  Madalad püsikulud tagaksid maaettevõtluse konkurentsieelise

  Tähtsaimaks eesmärgiks on maapiirkondade elamisväärsuse taastamine. Maatingimustes võib tunduda ka 30 tuhande euro säästmine võimatu. Lihtsamaja ideest võiks saada uus, seniteadvustamata eesmärk noortele. 20-30 eluaastate vahemikus on inimese füüsiline võimekus tipus (sporditulemused!), et seda eesmärgipäraselt mingil raskel, kuid tasuval tööl rakendada. Kasvõi välismaal või suures linnas, et kogemusi omandada, kuid tähtsaima sihiga SÄÄSTA majaehituseks, et olla kogu ülejäänud elu VABA! Kuna peaaegu olematute kodukulude, kuid miks mitte ka olulises osas ise toodetud tervisliku toidu najal oleksid püsikulud nii madalad, et puhtratsionaalselt võiks tunda ka miinimumpalga saaja end „rikkamana“, kui rohkete vältimatute kuludega seotud hästi teeniv linnaelanik. Nii võiks kujuneda maaettevõtluse konkurentsieelis täna valitsevast majandusideoloogiast erinevalt. Kujuneb positiivne suhtumine kohalikku tootmisse oma kodupiirkonnas ja väärtustakse selle kestmist selle asemel, et pimesi kodukohast kaugemale suuremate palganumbrite suunas tormelda. Mõtlemata, milliseks kujunevad ulgtöölise elu kaudsed, eriti immateriaalsed kulud.

  Mõjurid, vabastavad valikud ...

  Me tunnistame, et meie riigiaparaat vajab optimeerimist, mille tõttu ähvardab oht kaotada töö paljusid tublisid riigiametnikke. Võib-olla unistavad juba täna keskea piiri ületanud tublid riigitöötajad rahulikumast elust maapiirkondades. Vaimustumata üürikorteritest, silme eest isiklik kodu ja maalapp ning mets selle ümber. Kuni elukvaliteedi säilimist tagava pereelamu rajamiskulud püsivad saja tuhande euro piires, tunnistatakse jõuetust elumuutuseks. Sellest kolm korda odavam hind võiks saada motivaatoriks ja pääseteeks oluliste riiklike protsesside (ümber-)kujundamisel. Kuna just nii võiks liikuda maale haritum rahvas, kellel on võimekus kaasalöömiseks kohalikus hariduselus napi palga üle nurisemata – et kogeda eneseteostuse, kaasatuse rõõmu.

  Soodne elamuehitus muudab lihtsamaks välismaale töölesiirdunute tagasipöördumise ja võiks anda uue tõuke maaelanikkonna kasvamiseks.

  Ühe, väga põhjaliku infomaterjaliga toetatud hoone ehituse kaudu kasvab väärtuslik ehituskompetents, et kasutada samu tehnoloogiaid väiksemate tootmishoonete või maalaste koosõppetubade – infoühiskonna võimalustele vastavate kogukonnakoolide rajamiseks.
  Sarnaseid mõjureid on palju.

  Ühistegevus

  Kõigis nendes protsessides on võtmetähendusega ÜHISTEGEVUS. Kuna sellest kõneldakse, kuid tegelikkuses on ühistegevuslik mahajäämus meie naaberriikidest ja kaugematest edukatest eeskujudest väga suur. Muutused saavad alata suuremast vabadusest üksikisiku tasandil ja tingimused muutusteks määrab inimvajaduste alumine tasand – toit, eluase, toasoojus, puhas vesi jne.

  Sama teema kokkuvõtlikult kohalikus ajalehes:
  http://www.saartehaal.ee/2014/03/20/madala-kulutasandiga-eluviisist-ja-lihtsast-majast/

  saartehaal.ee-Madala_kulutasandiga_eluviisist_ja_lihtsast_majast.pdf

  Lisa pooltargument

  Lisa vastuargument