Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • Startup TV ja LeiundusUudised - Uudsed meediakanalid Eesti majanduse ergutamiseks

  LeiundusUudised ja StartupTV on sotsiaalmeedia kanalid. Meie eesmärgiks on pakkuda startupi- ja leiundusmaastikul toimuvale operatiivset audiovisuaalset kajastust uudsuse ja lisandväärtuse esiletoomiseks. Vestleme leiutajate, ettevõtjate ja idufirmadega nende probleemidest ning tutvustame uusi tooteid ja teenuseid. Seeläbi inspireerime laiemat avalikkust ja äratame ka investorite huvi idufirmade ning leiutajate vastu. Oma tegevusega aitame luua Eestist positiivset kuvandit maailmas.

  Kuna Eesti startup aktiivsus on üks kõrgemaid maailmas, siis selline meediaväljund on meie arvates oluline. Siseriiklikult on olemas ETV saade "Kapital" ja Kuku Raadio "Restart" kuid sellised kanalid, mis Eestist ka väljapoole ulatuks ja meie tublisi iduettevõtteid inglise keeleruumis tutvustaks, puuduvad. Pidades silmas tänast Eesti majanduse internetiseerumist ja angloameerika suundasid leiame, et on oluline luua ühtne audio-visuaalne meedia, mis oleks õigel ajal õiges kohas ja kõnetaks nii startup ökosüsteemi, leiutajaid kui ka investoreid, kes juba meie idufirmade vastu huvi tunnevad.

  Oleme loonud järgnevad meediakanalid:

  LeiundusUudised - www.LeiundusUudised.ee , YouTube, Facebook,
  Invention News - www.InventionNews.Tv , YouTube, Facebook
  StartupTV - www.StartupTv.ee , Facebook, YouTube, Twitter
  Startup raadio - www.StartupRadio.ee , SoundCloud, Facebook

  LEIUNDUSUUDISED on siseriiklik kanal, mis tutvustab meie leiutajaid ja ettevõtjaid, kes uudset tehnoloogiat loovad. Leiame, et kuna leiundusaktiivsus on Eestis siseriiklikult madal, siis tuleks seda stimuleerida, et Eesti inimesed tajuksid ka tehnoloogilise loomingu potensiaali ning osatähtsust riigi majandusarengus. Samuti paneme rõhku intellektuaalomandi tutvustamisele laiemas plaanis.

  INVENTION NEWS - on LeiundusUudiste ingliskeelne väljund ja suunatud eelkõige UKsse ja USAsse.

  STARTUP TV.ee - Idufirmasid tutvustav meediakanal, kus fookuses on uued ettevõtted, edulood, persoonid ja kogu startup ökosüsteem.

  STARTUPRADIO.ee - Idufirmasid tutvustav raadiokanal Soundcloudis. Play on demand. Peamiselt inglisekeelne.

  MEESKONNAS on tänase seisuga veel 2 liiget. Ärimudel on väljatöötamisel.

  VAJAME : Stardiraha ja toetust intervjuude ja videoklippide tootmiseks ning välismeediakanalite leidmiseks.

  KONTAKT : Leo Siemann, leo@startupTV.ee , Tel. +372 56873899
  Resumee: http://www.estinventor.com/my-story

  Vaata videot: https://www.youtube.com/channel/UCbWSSqxZrS1zQVNodSu-TSw , https://www.youtube.com/channel/UCsA7448ZqNG21ZagagdvlCg , https://www.youtube.com/channel/UCmYY8WBJsGBCgXSwIw3sGcg , https://vimeo.com/125296167
  STV_banner.jpg

  Minu meelest vajavad seda kanalid nii startupid kui ka laiem avalikkus. Positiivsed uudised on Eesti ühiskonnast puudu. Kuuleme ainult skandaalidest ja õnnetustest. "Vana kooli" ajakirjandus ei genereeri positiivseid uudiseid.

  Sellist kanalit vajavad nii startupid kui ka laiem avalikkus. "Vana kooli" ajakirjandus genereerib suures osas vaid skandaale ja konflikte. Eesti ühiskond vajab ka positiivseid uudiseid.

  Lisa pooltargument

  Lisa vastuargument