Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • Eesti kui investeerimisklubi

  Idee on luua investeerimisest huvitatud inimeste kogukond, mis väljendub klubina. Klubi eesmärk on panustada eestlaste finantshariduse tõstmisesse ja parandada eestlaste majanduslikku heaolu. Üle Eesti tekivad klubi harud, mille tegevus seisneb erinevate ürituste korraldamises ja sisu loomises. Oluline on pikas perspektiivis arukalt tegutsemine ning kiiret rikkust ei lubata kellelegile. Käesolev idee loob kõigile soovijatele lihtsa võimaluse alustada ning olla ise enda õnne sepp.

  Rääkides Eesti elu paremaks muutmisest ja elukvaliteedi tõstmisest, mõtleme peamiselt eestlaste majandusliku heaolu ja rikkuse suurendamisest. Käesolev idee läheneb probleemile alt ülesse, alustab inimesest endast ja riik on seejuures toetav lüli. Majandusliku heaolu kasvades lahenevad kõrvalmõjuna ka mõned ühiskondlikud ja sotsiaalsed probleemid.
  Idee on luua investeerimisest huvitatud inimeste kogukond, mis väljendub klubina. Pean vajalikuks siinkohal selgitada, et investeerimisel on kaks lüli: säästmine investeeringuteks ning investeeringu tootlikus. Kui investeerimist on peetud kõrgelt haritud ja rikaste inimeste tegevuseks, siis toodud printsiipi järgides see nii ei ole. Igaüks meist on võimeline oma kulusid ja tulusid jälgima, neid vajadusel muutma ehk säästma. Investeeringute hindamine ja sooritamine on tehnika, mis on soovi korral õpitav. Selge eesmärgi korral me seda ka teeme, sest raha ei ole üldiselt eesmärk omaette, vaid vahend oma unistuste täideviimiseks.
  Klubi eesmärk on panustada eestlaste finantshariduse tõstmisesse muutes selle kättesaadavaks igale soovijale. Üle Eesti tekivad klubi harud, mis tegutsevad iseseisvalt, kuid saavad tuge ja sisu ka kõigilt teistelt. Klubi tegevus seisneb ürituste korraldamises ning nende sisu loomises. Plaanis on korraldada regulaarselt üle nädala klubi õhtuid, korra kvartalis pikem üritus erikülalistega, maailmakohviku stiilis üritusi, korra aastas suurem üritus koos kõigi harudega ning eriüritusi koolides ja ülikoolides. Taolise tegevusega on Tartus algust teinud Investeerimisklubi, kes on korraldanud juba 10 edukat üritust. Neil on ligi 60 liiget ning 900 toetajat, viimase 4 kuuga on nende liikmete säästmise protsent tõusnud 10% võrra ja investeerimisportfelli väärtus kasvanud 34%. On selge, et kontseptsioon töötab, kuid idee skaleerimiseks ja ürituste kvaliteedi tagamiseks tuleb selle tegevusele pühenduda.
  Kõige olulisem on, et klubi tegevus loob liikmetele väärtust. Esimeseks väärtuseks on teised liikmed, kellel on sarnased eesmärgid. Ühiselt õpitakse, investeeritakse ja toetatakse üksteist – tekib meeskond. Teine väärtus on ürituste sisu, mis väljendub asjakohaste teemade käsitluses, vajalike tehnikate ja tööriistade õpetamises, motiveerivate investoritega kohtumises ja seatud finantseesmärgite poole liikumises. Iga klubi liige on tegevusse kaasatud, näiteks toimuvad regulaarsed investeeringute analüüsid liikmete poolt.
  Klubi tegevused on eelkõige suunatud töötavatele inimestele ja üliõpilastele, sest nende jaoks on teema ja probleem käega katsutav. Nemad saavad kohe rakendada õpitud teadmisi, sest vastutavad ise oma tulude ja kulude eest. Iga klubiliige mõjutab edaspidi ka oma lähedasi, iga üritus koolides mõjutab paljusid õpilasi ja niimoodi mõjutame kogu Eesti ühiskonda.
  Riik on proovinud parandada inimeste elujärge ning piirata kiirlaenude tarbimist seadustega. Kuigi ka seadused on vajalikud, tuleks probleemile läheneda inimese poolt. Usun, et kui inimene mõistab, miks ta finantsseis on kehv, siis ta tahab seda parandada. Kui ta mõistab, kuidas seda teha, siis ta teeb seda. Tublimad meist leiavad asjakohase raamatu, kuid õige pea kogub see laua nurgal tolmu. Esimesed sammud on alati kõige raskemad.
  Oluline on pikas perspektiivis arukalt tegutsemine ning kiiret rikkust ei lubata kellelegile. Käesolev idee loob kõigile soovijatele lihtsa võimaluse alustada ning olla ise enda õnne sepp. Klubi tegevuse tulemusena eestlaste finantshariduse tase tõuseb, varade tootlikus tõuseb ja laenukoormus langeb. Eesti on Euroopa Liidu madalaima laenutasemega riik, miks ei võiks seda olla eestlased? Loodav kogukond toetab üksteist majandusliku heaolu ja rikkuse saavutamisel ning mõjutab sellega Eesti ühiskonda tervikuna.

  onepager_Eestikuiinvesteerimisklubi.pdf

  hea idee

  Kaspar, väga loovad ja asjalikud mõtted. Olen kahe käega nende poolt.

  Lisa pooltargument

  Lisa vastuargument