Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • Kaebuste infosüsteem

  Infosüsteem, kus saab esitada avaliku kaebuse eestis registreeritud ettevõttele. Tarbijatel on võimalus esitatud kaebuste ja nendele antud hinnangute põhjal valida kliendisõbralikum ettevõte.
  Süsteemi põhi on juba olemas, kuid vaja oleks edasiarendamist ning avalikusele tutvustamist : http://www.kaebus.ee

  Kuna tegemist on avaliku kaebusega, siis on ettevõtted huvitatud lahendamaks probleemid võimalikult kliendisõbralikult. Senine praktika näitab, et vastamisest ei ole keegi kõrvale hiilinud. Kui ettevõte on kaebusele vastuse andnud, siis tekib võimalus kaebuse esitajal anda hinnang ettevõtte pingutusele probleemi lahendamisel. Lisaks on idee siduda infosüsteem tarbijakaitsega ja äriregistriga, et esitatud kaebuse saaks (juhul, kui tarbijat ei rahuldanud resultaat) lihtsalt edasi suunata tarbijakaitsele menetlusse ning et ettevõtte kohta saaks ka värskeima avaliku info äriregistrist.
  Infosüsteemi talletatud info põhjal saab tarbija teha otsinguid ( tulevikus ka vastavalt ettevõte tegevusaladele) konkreetse ettevõtte kohta ning koostada nendest võrdlustabeleid.

  Ma arvan, et eestile on hädasti vaja taolist infosüsteemi, mis mitte ainult ei aitaks lahendada probleemi, ennetada nende tekkimist kui ka pakkuda ettevõttetele võimalust parandada oma teenuse kvaliteeti. Olen selle projektiga tegelenud juba pea aasta, kuid tunnen et ainult minu oskustest jääb väheseks, et süsteem saavutaks oma minimaalse vajaliku kasutuse infosüsteemina toimimiseks.

  Ideaalis peaks süsteem tekitama vajaduse ettevõtetel parandada kvaliteeti läbi järgnevate võimaluste: tekitades juurde töökohti, motiveerides töötajaid läbi kõrgema palga või preemiate, eelistama kõrgema tasuga kvaliteetset tööjõudu.
  Samas on ka suureks probleemiks see, et ettevõtjad ei ole paljudel juhtudel üldse kursis, mis nende ettevõttes toimub.

  That is a very good idea. As a foreigner living in Estonia for the past 3 years, I think Estonia's costumers services still have a lot to improve. I believe this kaebus.ee can help on that

  One of the previous commentators Kärt Klein was right in terms of the general "being" of estonian attitude towards services being provided to them. But this actually is not a fair reason not for having this kind of system that is promoted in the website you are reading at the moment. Why is the question obviously?
  The reason is quite simple and sad. Nobody has ever done a thing like that WHAT IS EFFECTIVE. By effective I mean a system that points direct highlight to a service provider demanding answers. AND is google findable by any means. So, if a company does something wrong, they get "posted" , if they don't act it's viewable. If they do act that's viewable as well. So, in conclusion, if a company does "make a mess" it's findable or if they do good it's findable. Both these things will make Estonian consumption "culture" a little better place to live in.
  Lühidalt Eesti keeles.
  Toetan 100% antud ideed. Idee järgi tundub, et see võiks olla esimene efektiivne lahendus, mis võiks toimida.
  Kärt, sul on 100% õigus, aga see õigus ei lahenda tegelikult absoluutselt probleeme, kus misiganes teenusepakkuja teeb enda klientidele külma. Enamik teenusepakkujaid (väiksemad tegijad) on arvamusel, et nende poolse vea puhul pole väga vahet, mida üksikisik ütleb, jääb meie sõna vs nende sõna. Reeglina jääb ettevõtte peale ja isegi kui ei jää, siis "ühe inimese arvamus ei muuda ju midagi".
  Meie tarbijakaitseamet teeb enda tööd, aga igasugune menetlus on tohutult aeganõudev ja see ei pruugi samamoodi tulemust tagada.
  Samal ajal võiks lahendus, mis toob konkreetsed ettevõtted koheselt pildile, muuta asjad paremaks. Esiteks, see on alati leitav, vahet pole, kuidas ettevõte reageerib. Kui nad hakkavad jama ajama, siis see on leitav, kui nad toimivad hästi, siis nad saavad like'i ja ka see on leitav. Lõpptulemusena teeb see meie tarbimiskultuuri paremaks. Eestlane võib olla väga vinguv rahvas, aga see ei tähenda seda, et me ei oleks ära teeninud head teenindust.
  Praegu otsib eestlane arvamusi ettevõtete kohta reeglina samasisulistes foorumitest. Juba selles võtmes on selline idee üks samm edasi.
  Näited: Autohooldused (töökvaliteet), it-tooteid müüvad ettevõtted (garantii probleemid).

  Ma usun, et see idee viiks meid ja meie kultuuri edasi.

  Kaebuste infosüsteem oleks kasulik mitmel põhjusel.
  1) Nimelt, kasvava internetikaubanduse taustal on tarbijakaitse üks soovitusi:
  "Uurige müüja tausta!".
  Ja Inimesed uurivadki. Aga praegu on analoogne info laiali erinevates anonüümsetes foorumites, mis ei pruugi olla alati adekvaatne. Kuna teisel osapoolel puudub võimalus vastata.
  Sellise info koondamine usaldusväärsesse keskonda oleks kasulik ka kauplejatele.
  Sest ettevõtetel jääb alati võimalus põhjendamatud süüdistused ümber lükata või, kui on ilmnenud puudused, siis jääb alati võimalus oma vigade parandamiseks ja ka sellest teatada.

  Arvan, et Infosüsteemi sidumine tarbijakaitse ja äriregistriga võimaldaks kasutajatele pakkuda mõningaid lihtsustavaid teenuseid, (näit. avalduse saatmine tarbijakaitse ametisse, ettevõtte andmed jms.)

  Vastuseks Jaan Vikatile: Ettevõtjale saadetakse kaebuse esitamisel link viitega vastamiseks. Üks eelsesvatest arendustest annab võimaluse kaebuse märkida alusetuks. Kui pretensiooni esitajal ei ole piisavalt tõendeid, siis võib ettevõte selle kaebuse kohta esitada kehtetuks märkimise nõude. Sellekohase võimaluse sooviksime tagada koostöös Tarbijakaitseametiga. Kuna tarbijakaitse esmaste kaebustega ei tegele, vaid tegeleb juhtudega, mil osapooled kokkuleppele ei jõua, siis tõestab taoline süsteem oma tarviklikust taaskord.

  Lisa pooltargument

  Yelp.com eesti versioon? Eestis on kaeblemist niigi palju, ehk looks hoopis kiitus.ee veebikeskonna, kus tooks välja igas valdkonnas väga head ettevõtjad, vabakutselised...?!

  Yelp.com on pigem teie soovitud kiitus.ee, kus tagasiside võib olla positiivne. kaebus.ee aga on infosüsteem, mis aitab tarbijal lahendada tema õiguste rikkumisega seotud probleeme. Paraku on aga nii, et kõige adekvaatsema hinnangu ettevõtte kohta saab just nimelt selliselt süsteemilt, mida ettevõtjal enda kasuks lihtne pöörata ei ole. Alusetut kiitust on lihtne ise genereerida. Alusetu kaebuse puhul aga loodame edaspidisele koostööle tarbijakaitsega ning võimalusel anda kaebusele "alusetu" staatus. Lisaks räägib reaalsel kaebusel põhineva süsteemi kasuks ostu või teenuse müügi dokumendi olemasolu. Kui kiituse puhul selle olemasolu vajalik ei ole, kuna kiitust keegi ümberlükkama ei pea siis on väga lihtne selles süsteemis ise ennast kiita.

  Kuidas tagada seda et mõned kliendid seda kurjalt ära ei kasuta? Sama palju kui on halvasti käituvaid ettevõtteid, on ka halvasti käituvaid kliente - kõik nad on lõpuks inimesed. See mis sellesse keskkonda üles läheb peab olema kontrollitud ja süü tõestatud. Vastasel juhul on kõikidel osapooltel paksu pahandust kui palju.

  Kiituste leht on Eestis täitsa olemas: http://recommy.com/Kiidunurk.aspx

  Kiitused sinna lehele tulevad otse klientidelt, kes on neid ettevõtteid või asutusi soovitanud.

  Aga miks mitte teha ka kaebuste leht. Minu kommentaar ei ole vastuargument, vaid lihtsalt kommentaar ;)

  Lisa vastuargument