Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • Sünteetilistel dendrimeersetel peptiididel põhinevad loomavaktsiinid

  Ühelt poolt suurenev inimpopulatsioon ja sellest tingitud suurenev nõudlus loomsete toodete järele ning teiselt poolt üha suurenev antibiootikumiresistentsete tüvede sagedus haigusetekitajate seas on kaks põhilist tegurit loomavaktsiinide kasvava vajaduse taga. Meie meeskonna eesmärgiks on välja töötada uut tüüpi vaktsiine, mis pakuksid kaitset mitmete laialt levinud loomapatogeenide vastu.

  Loomavaktsiinide turg on praegu oma varases arengustaadiumis käibega 6 miljardit dollarit 2014. aastal. Kasv on olnud viimastel aastatel 8% ning aastaks 2018 ennustatakse turu väärtuseks 8 miljardit dollarit. Protobios OÜ meeskonnal on välja töötatud ja patenteeritud tehnoloogia inimese seerumi antikehade profileerimiseks, kuid praegu käib töö selle optimeerimise kallal loomavaktsiinide väljatöötamiseks.

  Milleks just loomavaktsiinid? Veterinaarmeditsiini turg on küll väiksem kui inimestele suunatud farmatseutiliste rakenduste turg, kuid vastavalt sellele on ka regulatsioonid leebemad ning rakenduste väljatöötamiseks on vaja vähem rahalist ning ajalist ressurssi. Me usume, et Eestis on võimalik seda teha, kuid erainvesteeringute kaasamiseks peame me jõudma esimese töötava pilootvaktsiini väljatöötamisele. Ainult meie oma vahenditest selle jaoks praegu ei piisa.

  Praeguse seisuga on meil olemas patent tuumiktehnoloogiale ning tuvastatud esimesed BVDV (veiste viiruslik kõhulahtisus) spetsiifilised biomarkerid. Tegemist ei ole küll kommertsiaalselt olulise haigustekitajaga, kuid meil on koostöös Maaülikooliga olemas just viiruslikku kõhulahtisust põdevate veiste seerumiproovid. Kui me näitame esimese haigusmudeliga meetodi töötamist ja efektiivsust (proof of concept ja proof of efficacy) saame me kaasata juba erainvesteeringuid ning liikuda globaalselt oluliste haigusetekitajate vastaste vaktsiinide väljatöötamiseni. Esmajärjekorras on plaanis veiste leukeemiaviiruse (enzootic bovine leukemia) vaktsiin, millele praegu puudub igasugune ravi ning mis on ka kommertsiaalselt oluline veiste suremuse põhjus.

  Meie tehnoloogial on mitmed konkurentsieelised turul olevate toodete ees. Esiteks on dendrimeersetel peptiididel põhineva vaktsiini väljatöötamine ning tootmine tunduvalt odavam kui konventsionaalsete atenueeritud vaktsiinide valmistamine. Teiseks on sellised vaktsiinid keemiliselt stabiilsemad ning ei vaja rangeid hoiustamistingimusi. Lisaks sellele puuduvad paljudele loomapatogeenidele praegusel hetkel vaktsiinid ning sellistele vaktsiinidele ei oleks turul lihtsalt teisi alternatiive.

  Tänu USA, Euroopa Liidu ja Jaapani veterinaarametite tihedale koostööle on võimalik ühe sertifikaadiga turule tulla kõigil kolmel turul. See võimaldaks meie vaktsiinidel pärast müügiloa saamist hõivata kohe märkimisväärse turuosa. Täpsemad tehnilised detailid, äriplaani ja ajalise prognoosi leiab kaasapandud failist. Kuna tegemist on suurt lisandväärtust loova tehnoloogiaga, oleks sellel positiivne mõju ka Eesti majandusele üldiselt.

  Protobios.pptx

  Lisa pooltargument

  Lisa vastuargument