Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • Maksudearvestaja maksuameti poolt!

  Meie seadused on läinud nii kaugele, et kõik hooajatöölised, abimehed, juhutöölised, ... on vaja kanda Tööregistrisse ja loomulikult vaja maksta töötasu ning makse. Maksude maksmine on aga päris keeruline ja eeldab raamatupidamise teadmisi. Paraku seda ei saa kõigilt töötasu maksjatelt nõuda.
  Need, kes tahaks olla seadusekuulekad ja ei saa seda olla oma oskuste või liiga kalli raamatupidamisteenuse tõttu, vajaksid riigipoolset palgaarvestajat (näiteks Maksu- ja Tolliameti juures)

  Lihtne ja loogiline oleks selline praktika:
  1. Registreerin oma abilise (juhutöölise, praktikandi, ...) Tööregistrisse kirjaliku või suulise lepingu alusel.
  2. Peale töö tegemist kannan sama keskkonna kaudu tehtud töö eest tasu tööregistri kontole bruto (makse maha arvestamata) näiteks 50€. Seletuses töötaja isikukood ja tema pangakonto.
  3. Maksuameti või tööregistri juures olev programm arvestab maha seadusega ettenähtud kõik maksud (isiku maksud ja tööandja maksud) ja kannab töötaja pangaarvele neto palga.
  4. Tööandja saab kuludokumendi (50€) ja kindlustunde, et kõik protsendikesed on õigesti arvestatud.
  5. Töötaja saab neto palga (20€?) ja teab, et ka tema on kõik ettenähtud maksud maksnud.

  Kui riik on loonud nii keerulise ja iga aasta muutuva maksudepuntra, siis võiks olla ka eeskujulikus IT riigis maksude maksmine lihtne.

  Lisa pooltargument

  Lisa vastuargument