Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • Arenguidee

  Eesti Arengufond kuulutab välja konkursi ideedele, mis arendaksid Eesti majandust ja tõstaksid inimeste elukvaliteeti. Võitnud idee esitajat ootab aastane stipendium oma mõtte aktiivseks elluviimiseks.

  “Arenguidee konkursiga otsime lennukaid ja mõjukaid ideid, mis inimeste elukvaliteeti Eestis paremaks muudaksid,,” ütles Arengufondi juhatuse esimees Pirko Konsa. “Kutsume neid arenguideedeks. Anname nende ideede kasvatamiseks, edasi arendamiseks ning elluviimiseks omapoolse panuse.”

  Eriti oodatud on ideed, mille esitaja ise teab, mida ja kuidas selle ellurakendamiseks tegema peaks ning millesse ta on valmis isiklikult panustama. Selleks annab Arengufond võitjale aastase stipendiumi suurusega 2000 eurot kuus, mida makstakse idee autorile või kokkuleppel temaga kellelegi teisele.

  Konkursimõtte ajendiks on Sten Tamkivi avaessee 2013. aasta sügisel ilmunud Arengufondi Mõtteraamatus. Essees kirjutab Sten Tamkivi, et me ei oska endale Eestis sõnastada ilusaid, kaasahaaravaid ja inspireerivaid eesmärke.

  “Sten soovitab rohkem unistada ja mõelda ‘mis-oleks-kui’ võtmes. See on sõbralikum ja vabastavam, kui oma aja ära elanud Nokia otsimine, või pidev kurtmine, et Eestil pole enam NATO või Euroopa Liidu sarnast suurt sihti, mille poole püüelda,” ütles Tõnis Arro.

  “Ärksates peades on raudselt häid ideid, kuid igapäevane elu lükkab nendega tegelemise enamasti umbmäärasesse tulevikku. Arenguideede konkursiga soovib Arengufond anda julgetele võimaluse raha pärast muretsemata terve aasta oma unistuse elluviimisele pühendada. Kui unistus teoks saab, võidab sellest nii inimene ise kui terve Eesti,” lisas ta.

  Ideed tuleb esitada kirjalikult, aga tegemist pole esseekonkursiga. Hinnatakse arenguidee sisukust, lennukust ja rakendatavust. Ideid oleks soovitav esitada kohe, et teised saaksid nende üle arutleda ja neid oma mõtetega täiendada. Arengufond teeb kõik selleks, et korraldada sisukat arutelu ja parimate ideede elluviimisele kaasa aidata.

  Arenguideede konkursil osalemise tähtaeg on 1. mai. Finaali jõudnute ideed avaldatakse trükis. Ideid võivad esitada kõik, täpsemad juhised ja konkursitingimused asuvad siin.

  Hiljemalt jaanipäevaks valib Arengufondi poolt moodustatud komisjon vähemalt ühe stipendiaadi. Võitja on on oodatud enda poolt valitud perioodil töötama Arengufondi büroos Tallinnas, kus teda ootab toetav töökeskkond ja kaasamõtlevad kolleegid.

  Juhised ja konkursitingimused

  Korduma kippuvad küsimused