Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • Teadus

  Järjesta põhjal.
  Missing

  Uus paradigma - mahemajandus ja mahejuhtimine (organic economy, organic management) (0)

  Mahemajanduse ja mahejuhtimise uudne teooria toetub järgmistele põhimõtetele:
  - areng(mitte ajada segi kasvuga, sest kasv saab olla arengu tulemus;
  - tasakaal;
  - mitmekesisus;
  - väärtustel põhinemine;
  Mahemajandamise ja mahejuhtimise teaduslikuks aluseks on näiteks entroopia mõiste ja termodünaamika (TD) seadused(eriti esimene ja teine TD seadus), gravitatsiooniseadus jt. loodusseadused, looduslikud protsessid ja meie esivanemate kultuuri ning majandamisoskuse pärand;

  Missing

  Teede Kompetentsikeskuse loomine (5)

  On vaja lõpetada olukord, kus seni karmistuvad normid ainult paberil ning nende kehtestamise analüüs puudub. Samuti ei pöörata riiklikult tähelepanu keskkonnasäästlikkuse põhimõtetele, kohaliku ressursi kasutamisele ning tee hoolduskuludele eluea jooksul. Ehitajalt nõutakse innovatsiooni, samas kui normdokumentidega on ette antud kitsad tolerantsid, mis igasuguse insenerimõtte juba eos nullivad. Töötada välja uued ja jätkusuutlikud lahendused kogu sektorile, vähendada kogukulusid riiklikult.

  Missing

  Sünteetilistel dendrimeersetel peptiididel põhinevad loomavaktsiinid (0)

  Ühelt poolt suurenev inimpopulatsioon ja sellest tingitud suurenev nõudlus loomsete toodete järele ning teiselt poolt üha suurenev antibiootikumiresistentsete tüvede sagedus haigusetekitajate seas on kaks põhilist tegurit loomavaktsiinide kasvava vajaduse taga. Meie meeskonna eesmärgiks on välja töötada uut tüüpi vaktsiine, mis pakuksid kaitset mitmete laialt levinud loomapatogeenide vastu.