Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • Majandus

  Järjesta põhjal.
  Missing

  Eesti täielikult jooksutamisvabaks e-riigiks! (1)

  Kaotame Eestis täielikult ära olukorra, kus inimene peab esitama dokumendi ühest ametkonnast teise, ise dokumenti muutmata. Nii kodanikud kui ettevõtjad peavad vahel liigutama infot kahe asutuse vahel, aga seda võiks teha ilma nende osaluseta. Selle jaoks tuleb inimeste kaasabil ära kaardistada kõik situatsioonid, kus muutmata pabereid lihtsalt viiakse ühest ametkonnast teise ning seejärel riiklike infosüsteeme parendada. Me ei peaks aega kulutama templistatud dokumentide ringi vedamisele.

  Missing

  Investorite raha kohalikku majandusse (1)

  Välismaale ja Eestisse investeeritud raha mõju on mastaapselt erineva tähendusega riigile tervikuna.

  Ettepanek: investeeringute suurendamiseks kohalikku majandusse töötada välja motivatsioonimehhanism ja riskikattemehhanism investoritele.

  Missing

  Teadus majanduskasvu mootoriks (0)

  Eesti teadus- ja kõrgharidussüsteem peab hakkama tootma tehnoloogiaid ja teadmisi mis on konverteeritavad rahaks.

  Eesti teadus on maailmale suures osas "kasulik loll". Isegi kui midagi avastakse, siis puudub enamjaolt ökosüsteem teemaga praktikasse minemiseks.

  Teadusteemade rahastuse oluliseks komponendiks peab olema lisaks kvaliteetsele publitseerimisele ja tsiteeritavusele ka otsese majandusliku kasu komponent.

  Missing

  Konkurentsivõime ja heaolu kasv IKT täiendõppe abil (2)

  Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia areng ning erinevate valdkondade automatiseerimine võib Eestis lähiaastakümnetel tööta jäämise riski seada lausa 70 protsenti hõivatuist ehk 431 000 inimest, kirjutas hiljuti Siim Sikkut (1). Selleks, et tulla toime struktuursete muutustega, tuleb Eesti inimressurssi maksimaalselt rakendada. Tuleb käivitada intensiivõppeprogramm juba tööturul olevate Eesti inimeste ümberkoolitamiseks IKT spetsialistideks.

  Missing

  Väliskaubandusbilansi tasakaalustamine (0)

  Kuna mahemajandamise ja mahejuhtimise (vaata samanimelist arenguideed teaduse valdkonnast) üks põhimõtetest on tasakaal, siis ei peaks Eesti riigi tasandil piisama ainult riigieelarve (2015.a. maht ca 8,5 miljardit EUR) tasakaalust. Sama tasakaalu põhimõtet tuleb kasutada ka Eesti riigi ekspordi-impordi bilansi osas, mis on kahjuks väga pika aja jooksul olnud negatiivne ehk tasakaalust väljas.

  Missing

  Eesti naiste finantsteadlikkuse edendamine - UURING väärtustest ja uskumustest seoses rahaga (0)

  Meeste ja naiste sissetulekute erinevus Eestis on suurim Euroopa Liidus - 30%. Olles IT lahendustelt vaieldamatult maailmas esirinnas, kõlgume me sotsiaalse ebavõrdsuse osas mõne areneva Aafrika või Lõuna-Ameerika riigi tasandil. Probleem vajab lahendamist. Soovin läbi viia põhjaliku uuringu Eesti naiste väärtustest seoses rahaga, nende teadlikkusest finantsküsimustes ja tuleviku planeerimises. Uuringu tulemuste põhjal soovin pakkuda teenuseid finantshariduse edendamiseks naiste hulgas.

  Missing

  Aidata väikeettevõtteid ekspordil (1)

  Idee lühidalt: Matchmaking between production companies.
  Luua portaal mille kaudu välispartnerid saavad tellida väikseid koguseid partiisid allhangetena.

  Plussid:
  Esimesed väikepartiid tagavad suhete loomise, edaspidi suurte tellimuste kontaktid.
  Allhange on esimene samm, tulevikus toodetakse keerulisemaid tooteid.

  Missing

  „Otsin äripartnerit“ teenus (0)

  Luua „Otsin äripartnerit“ teenus

  *Kontaktide loomiseks välismaa ettevõtjatega
  *Nii juba tegutsevatele kui ka uutele alles alustavatele
  *Esimeses etapis nt Soome, Leedu, Läti

  Tegevused:
  Luua portaal, korraldada üritusi, promoda ajakirjanduses
  Analoogne teenus:
  www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/yrittajalle/yrittajakumppani_tai_jatkaja/index.html

  Missing

  Üürnike ja üürileandjate register (1)

  Idee on luua infosüsteem, mis võimaldab kokku viia üürniku ja üürileandjad. Loodava süsteemi kaudu saab üürileandja kontrollida, kas potentsiaalse üürniku kohta on olemas varasem positiivne või negatiivne tagasiside. Samal ajal saab üürnik kontrollida, millise üürileandjaga on tegemist. Selline süsteem distsiplineerib üürnike ja üürileandjaid tegutsema vastavalt üürilepingus võetud kohustustele ja õigustele.

  Missing

  Jäätmevaba elustiil Eestis (7)

  Kuu aega tagasi sai FB-s alguse vestlus pakendivaba poe loomisest Eestis, mis on kokku toonud juba üle 200 inimese. Sealt välja kasvanud meeskonnaga oleme seadnud eesmärgiks olemasolevaid kaubandus- ja infovõrgustikke kasutades parandada jäätmevaba elustiili kättesaadavust Eestis ning edendada selleteemalist avalikku diskussiooni. Tahame luua pood-poes lahenduse, mida oleks võimalik levitada ja millega oleks võimalik siduda erinevaid jäätmevaba elustiili toetavaid lahendusi ja teenuseid.

  Missing

  3x Kohal majandus (0)

  3x KOHAL MAJANDUS - kohal ostuhetkel, ostan kohalikku, pakun kohalikele! Eesti maapiirkondade elanikud suunavad oma igapäevaste ostudega enamuse rahast sadade kilomeetrite kaugusele. Sageli tuleb meil ise minna oma eurodele järgi, minnes võõrsile tööle ja elama. Kohal Majanduse idee on toetada Eesti maapiirkondade elanike elukvaliteeti läbi kohapealse raharingluse suurendamise. Luua eeldused maakonnasisese tarbimise suurendamiseks.

  Missing

  CROWDY – Eesti majanduskasvu ja e-residentsuse mootor (3)

  CROWDY on veebikeskkond, mille abil viiakse kokku omavahel eraisikutest või firmadest investeeringute otsijad (leiutajad, tootjad, korraldajad jne) ning potentsiaalsed investeerijad/toetajad nii Eestist kui välismaalt. Keskkond kasutab aktiivselt e-residentsust ja selle teenuseid ning selle abil loodavad firmad paiknevad Eestis, elavdades meie majandusruumi ja sidustades üle maailma talente Eestiga. CROWDY pakub abi ka juba eksisteeriva firma ületoomisel Eestisse e-residentsuse abil.

  Missing

  Riiklik kasvufond (1)

  Emiteerides pikaajalisi (20 a) riigi võlakirju 4 aasta jooksul 3 miljardit eurot, et moodustada antud tuludega riiklik kasvufond, mis investeeriks Läänemere piirkonna ettevõtete aktsiatesse ja võlakirjadesse. Pikaajaliselt madalate intressikulude ja aktivate suurema tootluse vahe võimaldab võetud võlakohustuse tagasimakset 20 a jooksul kui ka 50% kapitalitootluse eraldamist riigieelarve tuludesse. Kasvufondi saab lisada ka teisi tulusid-maavaratulud, erastamise ja maamüügi tulud.

  Missing

  Lihtne, optimeeritud, vabal teabelevil ja ühistegevusel põhinev maakodu (0)

  Meie võimekus tehnoloogiliselt keeruliste hoonete ehitamiseks paraneb pidevalt. Oleks aeg mõista eluaseme tähendust paljude ühiskonda vaevavate probleemide võtmes, et suunata koostööenergia võimalikult lihtsate, kuid tehnoloogiliselt täiuslike kvaliteetsete tüüpelamute rajamiseks. Optimeerida koduehitus selliseks, et madala sissetulekuga kodurajajast ei saaks aastakümneteks laenuori ega lisanduks survet teenimiseks välismaal.

  Missing

  Ettevõtluslaenu võimalus igale kodanikule (1)

  Mul on mõte, mis täidab kõikide erakondade valimislubadused, aga see idee realiseerub ainult kõigi kodanike aktiviseerumise kaudu, iga kodaniku panuse abil. Uskudes inimeste loovusse ja andekusse, üritan ma ettevõtlusidee ja keskkonnamuutuste abil ka bürokraatiat vähendada.

  Missing

  Startup TV ja LeiundusUudised - Uudsed meediakanalid Eesti majanduse ergutamiseks (2)

  LeiundusUudised ja StartupTV on sotsiaalmeedia kanalid. Meie eesmärgiks on pakkuda startupi- ja leiundusmaastikul toimuvale operatiivset audiovisuaalset kajastust uudsuse ja lisandväärtuse esiletoomiseks. Vestleme leiutajate, ettevõtjate ja idufirmadega nende probleemidest ning tutvustame uusi tooteid ja teenuseid. Seeläbi inspireerime laiemat avalikkust ja äratame ka investorite huvi idufirmade ning leiutajate vastu. Oma tegevusega aitame luua Eestist positiivset kuvandit maailmas.

  Missing

  Eesti kui investeerimisklubi (3)

  Idee on luua investeerimisest huvitatud inimeste kogukond, mis väljendub klubina. Klubi eesmärk on panustada eestlaste finantshariduse tõstmisesse ja parandada eestlaste majanduslikku heaolu. Üle Eesti tekivad klubi harud, mille tegevus seisneb erinevate ürituste korraldamises ja sisu loomises. Oluline on pikas perspektiivis arukalt tegutsemine ning kiiret rikkust ei lubata kellelegile. Käesolev idee loob kõigile soovijatele lihtsa võimaluse alustada ning olla ise enda õnne sepp.

  Missing

  Eesti kui filmivõtete sihtkoht välismaistele tootjatele (1)

  Riigid toetavad välismaiseid filmiproduktsioone, et neid oma riiki filmima meelitada selleks, et tugevdada riigi positiivset rahvusvahelist kuvandit s.t. tugevada riiki kui brändi (nt. Iirimaa, Island). Samavõrd tähtis on selle tegevuse mõju kohalikule majandusele ennekõike läbi kaudsete siirete teenusmajandussektorisse. Kolmas, kui mitte vähem tähtis mõju, on kohaliku filmitööstuse professionaalsuse kasv. Eesti koos Bulgaaria ja Rumeeniaga on kolm EL riiki, kes taolist tegevust veel ei toeta.

  Missing

  Kaebuste infosüsteem (8)

  Infosüsteem, kus saab esitada avaliku kaebuse eestis registreeritud ettevõttele. Tarbijatel on võimalus esitatud kaebuste ja nendele antud hinnangute põhjal valida kliendisõbralikum ettevõte.
  Süsteemi põhi on juba olemas, kuid vaja oleks edasiarendamist ning avalikusele tutvustamist : http://www.kaebus.ee

  Missing

  Maksudearvestaja maksuameti poolt! (0)

  Meie seadused on läinud nii kaugele, et kõik hooajatöölised, abimehed, juhutöölised, ... on vaja kanda Tööregistrisse ja loomulikult vaja maksta töötasu ning makse. Maksude maksmine on aga päris keeruline ja eeldab raamatupidamise teadmisi. Paraku seda ei saa kõigilt töötasu maksjatelt nõuda.
  Need, kes tahaks olla seadusekuulekad ja ei saa seda olla oma oskuste või liiga kalli raamatupidamisteenuse tõttu, vajaksid riigipoolset palgaarvestajat (näiteks Maksu- ja Tolliameti juures)

  Missing

  Tasustatav reklaamkiri ja küsitlusuuring (18)

  FED OÜ on loonud prototüübi tasemel veebilehe https://www.turu-uuring.ee, mille andmebaas sisaldab eri omadustega inimesi, kellele tehtava reklaami või küsitlusuuringu eest tuleb tellijal raha maksta.
  Tänase (22.02.2015) seisuga on kuue kuu jooksul
  • eelregistreerunud 7017 eraisikut,
  • eelregistreerunud 199 ettevõtet,
  • andmed digiallkirjastanud 1100 eraisikut,
  • saadud ca 600 Facebooki meeldimist, millest 594 meeldimist ja 34 jagamist on vanal http aadressil.

  Missing

  Eesti Ekspordihüpe (0)

  Eesmärk on luua Eesti ettevõtete jaoks valdkonnapõhised turundus-ja müügiettevõtted (lühidalt: TM Ettevõte), mille peamiseks ülesandeks on Eesti ettevõtete teenustele ja toodetele välisturgude leidmine ning turundus- ja müügitegevus.

  TM Ettevõtted tegutsevad turunduse ja müügiga vaid konkreetse valdkonna põhiselt ning omavad konkreetse valdkonna reaalset ning pidevalt arenevat turundus-ja müügikompetentsi.

  TM Ettevõtted on isemajandavad ehk teenivad oma tulu müügiprotsendina.

  Missing

  BaltoScandia Biometaani Börs - BBB, Baltimaade ja Skandinaavia Biometaani Päritolusertifikaatide Register – veebipõhine kauplemiskeskkond (4)

  Eesti biometaani teadaolev võimalik tootmismaht on 450 mln Nm3, selle tootmine lisab SKT-sse igal aastal 500 mln € ja loob 5000 töökohta, lisanduvad puhtam linnaõhk ja tervem elukeskkond. Täna ei toodeta biometaani, sest selle hind on kallim imporditud vene maagaasist. Hinnaerinevuse tururegulatsiooni rakendamiseks tuleb luua Biometaani kompensatsioonifond, mis on osa Eesti (või BaltoScandia) Biometaani Börsist (või Agentuurist), mis ostab tõendatud kulupõhise hinnaga või vähempakkumisega toodet

  Missing

  Organic Estonia (9)

  Organic Estonia, esimene maheriik maailmas, kus pindalast üle 51% on maheregistris. Kuna meie pindalast moodustab mets üle 50%i ja metsa meie üldjuhul ei väeta ja ka ei pritsi, siis on lihtne teda võtta maheregistrisse. Sõna organic läheb korda järjest suuremale osale ühiskonnast. Õige turunduse, müügi ja tootearenduse korral annaks tekitada suure hulga töökohti Eestisse ja seda eelkõige ka maapiirkondadesse.