Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • Keskkond

  Järjesta põhjal.
  Missing

  Soojusenergiat salvestav kasvuhoone (0)

  Eesmärk on arendada mitmed erinevad soojuse ülekandmise ja salvestamise süsteemid kasvuhoonetes üldkasutatavaks, arvutada välja nende majanduslik tasuvus konkreetsete katsete ja uuringute toel.

  Missing

  Ida-Viru kunstipalett (0)

  Idee teostamisel luuakse Ida-Virumaast kunstipaletti: eri maakonna paikades toimuvate workshopide ajal loovad eri loomevaldkonna kunstnikud teoseid, mis jäävad avalikku ruumi, eksponeerituna üldsusele: tänavatel, hoonetes ja muudes kohtades, kus inimesed palju liiguvad.
  Ida-Viru elukeskkonna atraktiivsemaks muutmisesse panustanud kunstnike promomiseks luuakse vastav veeb, kus maakaardil kuvatakse loodud kunstiteosed täpse asukohaga, kirjeldava infoga objektist ja autorist.

  Missing

  Muudame Eesti kõige meresõbralikumaks riigiks Euroopas (1)

  Kui millegi üle uhkust tunda, siis meie 3800 kilomeetrit pika rannajoone ja veeäärsete alade üle. Uhke olemine aga ei tähenda veel piirkonna täielikku valmidust. Saaksime Eesti geograafilist asukohta veelgi oskuslikumalt endi kasuks rakendada. Eesti veekogude äärsed alad vajavad külastajasõbralikumaks muutmist ja paremat ühtset turundamist. Eesmärk on, et rohkem inimesi saaks osa meie kalurikülade, jahisadamate, promenaadide ja saarte kasvavatest võludest ning Eesti arenevast merekultuurist.

  Missing

  Ökoloogilise jalajälje maks (0)

  Välja töötada konkreetsed ja üheselt mõistetavad ning kontrollitavad kriteeriumid inimese ökoloogilise jalajälje välja selgitamiseks ning seeläbi ka tema otseseks maksustamiseks. Võtta aluseks Eesti ühiskond, kuid töötada ka selle metoodika kehtestamise suunas globaalselt. Eestil on võimalus saada maailma juhtivaks Ökoriigiks!

  Missing

  Loome tervet Eestit katva rahvuspargi (1)

  Olemasolevad eritasemelised kaitse- ja hoiualad ning ka nende vahele jäävad piirkonnad koondataks terviklikuks rahvuspargiks. Seejuures rahvuspark ei tähenda lausalist loodusreservaati, vaid keskkonna ning inimese ja tema tulundusliku tegevuse vastutustundliku koostoime ala, eesmärgiga säilitada olemasolevad kultuurlised ja maastikulis-looduslikud väärtused ning tavad, mis Eestis on olemas, kuid paljudest teistest maadest on juba päästmatult hävinenud.

  Missing

  Uued tõmbekeskused (0)

  Luua riikliku toega uued asulad, kus avaliku sekotri ehk riigi omandis olevaid elupindu pakutakse, et niimoodi maakohtadesse elu viia. Eelisjärjekorras saavad elama asuda need, kel piirkonna jaoks töökohti loovad reaalsed äriideed on.