Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • Soojusenergiat salvestav kasvuhoone

  Eesmärk on arendada mitmed erinevad soojuse ülekandmise ja salvestamise süsteemid kasvuhoonetes üldkasutatavaks, arvutada välja nende majanduslik tasuvus konkreetsete katsete ja uuringute toel.

  Tavakasvuhoonetes lastakse ülemäärane soe atmosfääri ... aga ... seada saab ka salvestada selle sama kasvuhoone jaoks!

  Eesmärk on teha kasvuhoonetele mitmekülgsed inseneri-, töötundide ja finantsarvutused, konkreetselt katsetada kasvuhooneid, mis salvestaks oma ülemäärsed keskpäevased ja kesksuvised soojakraadid soojamahutisse reservi, et sellega kütta seda sama kasvuhoonet, nii ööpäeva kui aasta lõikes. See võimaldab meil kasvatada kiiremini, rohkem ja väiksemate püsikuludega.

  Kasvuhoone lae alla koguneva sooja õhu energia salvestamisele (isoleeritud) pinnasesse kasvuhoones (või selle kõrval ja selle all.), kust selle sama soojuse kogumis(ringlus)süsteemi kaudu saab seda soojust tagasi taimede kasvuruumi parajalt(reguleeritult) anda.

  Ide teostamine, protsess:
  Mul on 2 tk 20 ruutmeetrilist kasvuhoonet, mida saab kohe rakendada.

  Katsetustel soojuse salvestamise protsessis on selle efektiivsusest arusaamisel olulised igakülgsed andmete kogumised, mõõtmised. Pean väga vajalikuks teha koostööd kasvuhoonete ehitajate, - müüjate, ajandite ja nutimajade alal tegutsejatega.

  Olen sellise rakenduse(süsteemi) teostamiseks aastaid ettevalmistusi teinud, korjanud tallele väga erinevaid soojusvaheteid (radiaatorid, puhurid, jahutid, konditsioneerid), veeringlussüsteemide osasid (torustikud, liitmikud, pumbad, lülitid jne.) On suuremate talu-kasvuhoonete jaoks olemas komponendid laealuse ja maasooja ühendamiseks.

  Ehitustööde, metallitööde ja keevitustööde oskus. Oman suuri kogemusi otsestes avariitorutöödes, eramajade ja korrusmajade küttesüsteemide probleemide lahendamisel ja külmunud torustike sulatamisel ja remontimisel. Tunnen veevoolamise iseärasusi torustikes.
  Jooniste lugemisoskus. Raadiosidevahendite(saatate) remont, häälestamine ja müük. Olen väga laia silmaringiga, meeldib asju süsteemselt ja igakülgselt käsitleda.

  Varasemalt olen ise teinud(leiutanud) seadmed külmunud-jäätunud torude sulatamiseks auruaparaadid, torude survepesu süsteemi, sulatusvoolutrahvo (240V/30A _ 4-36V/-500A) metalltorudele.

  Soojaülekande kulusid ja tõhusust ehk insenertiarvutusi aitavad, teevad ja juhendavad:
  soojuserergeetika insener, TTÜ; energiatootmis ja jahutusseadmete järelvalve; elektrijaama ehituse järelvalve; jahutussedmetetöö optimeerimine, elektoonikainsener, kelle üheks igapäevatööks on elektroonika komponentide jahutuse arvutamine ja testimine.

  Selle mõju ühiskonnale ja ühistegevustele: Korralikult väljatöötatud energiatõhus kasvuhoone pakub töö ja võimalusi kasvuhoonete ehitajate, - müüjate, aiandite ja nutimajade alal tegutsejatega.

  Energiatõhus kasvuhoone, kui sotsiaalne kogukonna keskus, kus inimesed käivad töömahukat käsitstööd tegemas, kus on ka siseujula mida kasutatakse kevadel ja sügisel, mis samas on suvel kasutuses kasvuhoonena kui kõik käivad välisveekogudes ujumas. Kus on kasvuhoone saun, mille kütmise energia läheb taaskasutusse. Kevadist kasvuhoonete vaba pinda (taimed on veel väikesed) saab kasutada ka puidu, ravimtaimede, (soola)liha ja -kala kuivatamiseks. Kogukonna ühistegevuse võimalus: Selline mitmete elualade inimesi ühendav kasvuhoone pakub rohkelt võimalusi sotsiaalseks koostööks ja elu uute nüanside avastamiseks.

  Stipendiumi kaudu on võimalik asjale täielikult pühenduda, mis seni on jäänud igapäevase leivateenimise ja kulude tasateenimise taha ja ei ole mul võimaldanud 100%-diliselt asjale pühenduda.

  Lisa pooltargument

  Lisa vastuargument