Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • Infosüsteemide ja teenuste integraator (taristu).

  Taristu protsesside juhtimiseks ja turvaliseks andmevahetuseks infosüsteemide vahel. Põhirõhk on protsesside juhtimisel, andmete töötlemisel ning turvalisel peer-to-peer andmevahetusel põhinevate teenuste loomisel. Taristus saab kasutada pilvetehnoloogiaid ning juba olemasolevate infosüsteemide poolt pakutavaid teenuseid/andmebaase ning ressursse. Seega on tegemist lahtise arhitektuuriga ning areneva infotehnoloogilise keskkonnaga.

  Taristu põhikomponendiks on Agendid, mis suhtlevad omavahel otse (Peer-to-Peer) interneti kaudu.
  Agentide komplekteerimine, uuendamine ning juhtimine toimub teenusepõhiselt taristu administreerimise, monitoorimise ja analüüsikeskuse (ADMIN) abil, mis ei osale otseselt protsesside toimimises.
  Agendid suhtlevad etteantud protsessireeglite abil autonoomselt krüpteeritud andmesidekanalite vahendusel.
  Agent on programne virtuaalmoodul, mis korraldab suhtlust infosüsteemidega ja teiste agentidega ning teostab vajalikke protsesse etteantud protsessieeskirjade alusel.
  Prtotsessieeskirjade kirjeldamine on rollipõhine. Igale agendile omistatakse roll, mis iseloomustab tema osa protsessis (näiteks müüja, ostja, edasimüüja, logistik, pank jne). Ühe ja sama rolliga agendid toimivad ühe ja sama tegevuskava alusel. Protsessikirjeldus sisaldab rollide omavahelisi toiminguid. Seega on võimalik konkreetsel teenusel kirjeldada ja panna omavahel protsessipõhiselt suhtlema suurt hulka agente.

  Lisa pooltargument

  Lisa vastuargument