Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • Weekend Geek – nädalalõpu Geek

  Arenguideeks on välja töötada noortele huvitav ning kaasahaarav vabaharidusprogramm innovatiivsetest inseneri ja IT alastest tehnoloogiatest. Äratada noortes huvi matemaatika, programmeerimise, keemia ja muude täppisteaduste vastu, pakkudes neile tänapäevase tööstuse viimaseid võimalusi katsetada kohe täna. Nädalalõpu programmide sari pakub noortele võimalust saada giikiks - kasvõi nädalavahetuseks - ning õppida viimaseid tehnoloogiaid ise ehitades gadgeteid või luues äppe.

  Ida-Viru piirkonnale omased tööstusettevõtjad on kokku puutumas järelkasvuprobleemiga. Energeetika tööjõu uuringu järgi tekitab töökohtade täitmisel raskusi see, et noori tuleb peale vähem, kui on tegelik nõudlus, nad pole sageli motiveeritud tööstussektoris töötama ja vajalikke täppisteaduse erialasid õppima. Probleemid on nii laiemate kui ka spetsiifiliste erialadega, mida on omandanud väga vähe noori, kuid mille järele on turul nõudlus. Raskendab olukorda ka tugev noorte äravool piirkonnast, kuna nemad ei usu, et saavad leida eneseteostamisvõimalusi kohapeal. Tuleks järelkasvu planeerida koolist, mida saavad toetada erisugused teadust populariseerivad formaadid, et tekitada kogukonnas huvitatust keemiast ning insenerialades üldiselt uudsete õppesuundade ja –baaside (robootika, lasertehnoloogia, 3D-tehnoloogia) populariseerimise kaudu.
  Arenguideeks on välja töötada noortele huvitav ning kaasahaarav vabaharidusprogramm innovatiivsetest inseneri ja IT alastest tehnoloogiatest. Äratada noortes huvi matemaatika, programmeerimise, keemia ja muude täppisteaduste vastu, pakkudes neile tänapäevase tööstuse viimaseid võimalusi katsetada kohe täna, kui need on trendikad ja üliahvatlevad noortele. Tänapäeval saab olla kriitiliseks tagada noorte põleva huvi ning püsimist tehnoloogiaarengu lainel. Tehnoloogiaarengu kiirus nõuab, et inimene oleks sellega pidevalt kursis – muidu ta kukub progressist välja. Evolutsiooniga kaasas käimine annab noortele kõrgema enesehinnangu, laiema silmaringi, arenenud võrdlemis- ja analüüsimisoskuse ning parima läbilöögivõime tööturul. Rahvusvahelised uuringud näitavad, et giikid on 30% võrra edukamad tööturul, 65% mängude arendajatest on giikid ning 50% inseneridest peavad ennast giikideks.

  Nädalalõpu programmide sari pakub noortele võimalust saada giikiks - kasvõi nädalavahetuseks - ning tuua oma igapäeva tegevusse lisandväärtust kasutades erinevaid tehnoloogiad.
  Weekend Geek programmi võimalik ülesehitus
  1. 3D joonistamine -> isikliku personaaži/kuju disain;
  2. 3D printimine-> prindib endale vidina;
  3. Elektroonika -> jalgratta USB laadija, kartuli-valgusti, öö-rattas (helendav);
  4. Energeetika -> mini-tuulik ja päikesepaneel + muud võimalused telefoniaku laadimiseks;
  5. Programmeerimine (LEGO) -> lobster-bod,
  6. Rasberry Pi HUB -> isiklik gadget;
  7. Programmeerimine telefonis -> app;
  8. Keemialabor;
  9. Droonid;
  10. Laserid -> kõlari tegemine.

  Programm on plaanitud läbi viia perioodil oktoober – juuli. Läbiviimise kohaks on Kolledžid ja hästi varustatud koolid. Programmi metodoloogia väljatöötamiseks kaasatakse Ülikoolide õppejõude ning ettevõtete esindajad. Programmi päevade läbiviijateks ja koolitajateks on koolide õpetajad ning ettevõtete spetsilistid, kes on oma loomust juba giikid, ehk need on teistsugused ja saavad näidata kuidas saab elada tänasepäeva tehnoloogiaga, kuidas selle kohe kasutada, kuidas saab ise otsida lahendusi ning neid ellu viia. Kuidas olla oma elu juht ning osata mitte oodata kusagilt sülle kukkunud lahendust, vaid ise otsida endale sobilikuma varianti ning luua uut väärtust endale ning teistele.
  Giikide kogukond on suur ja rahvusvaheline, kus on oluline Sina, kui looja ning oma kogukonda panustaja - seega soodustatakse noorte suhestumist teistega, tolerantsust, algatusvõimet ja vastutust.
  Programmi formaadiks on weekend Geek ehk kolmel päeval reedest pühapäevani toimub intensiivne workshop, praktikum ning meelelahutus- ja suhestumisosa.

  Stipendiaat võtab kohustuseks leida programmide sarja juhendajaid, toimumiskohad, koostada vajalikud materjalid ning organiseerida ööbimine-toitlustamine. Kogu programm korraldatakse koostöös kohalike ettevõtjatega, sest igas ettevõttes on olemas tehniline töötaja/insener, kes ka väljaspool tööaega on hobi insenerid ja tehnikud ning kasutavad ka oma kodus põnevaid lahendusi. Stipendiaati korraldab pressis kajastamine ning tekkinud võrgustiku haldamine.

  Vaata videot: https://youtu.be/rE7S7tExPVM
  Jana_Pavlenkova_CV.docx

  Ideel on n-ö mitmekülgne jume. Kuigi tööstuslikud tehnoloogiad arenevad, peetakse tööstust patriarhaalseks ja liikumatuks valdkonnaks. Tuua arengut uuele tasemele, luua uusi väärtusi saab noor generatsioon paindliku ja kreatiivse mõtteviisiga. Idee teeb panust just sellise mõtteviidiga generatsiooni kasvatamisse. Teine oluline poltargument omab sotsiaalset värvi - innustunud noor inimene ei lähe otsima paremat elu välismaalt, kus seda ei pruugi ka ollagi.

  Väga hea idee. Mõelda tuleks sellele, et kuidas kaasata palju noori. Motiveerida tuleks peale õpilaste ka nende õpetajaid ja vanemaid.

  Lisa pooltargument

  Lisa vastuargument