Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • Ida-Viru kunstipalett

  Idee teostamisel luuakse Ida-Virumaast kunstipaletti: eri maakonna paikades toimuvate workshopide ajal loovad eri loomevaldkonna kunstnikud teoseid, mis jäävad avalikku ruumi, eksponeerituna üldsusele: tänavatel, hoonetes ja muudes kohtades, kus inimesed palju liiguvad.
  Ida-Viru elukeskkonna atraktiivsemaks muutmisesse panustanud kunstnike promomiseks luuakse vastav veeb, kus maakaardil kuvatakse loodud kunstiteosed täpse asukohaga, kirjeldava infoga objektist ja autorist.

  Ida-Virumaa on suurte kontrastide maa. Siin on nii ürgset loodust – näiteks Muraka raba, Alutaguse metsad kui ka tööstusmaastikke – näiteks Narva tuhaplatoo, karjäärialad ning poolkoksimäed, endised tootmisterritooriumid ja -rajatised. Kontrastid intrigeerivad turiste ja on tõhusa turundustegevuse abil konverteeritavad väärtuslikuks müügiartikliks, kuid kohalike elanike jaoks on eelkõige vajalik elukeskkonna turvalisus ja meeldivus. Arvestades sotsiaalmajanduslikku heaolu pikemas perspektiivis, traditsiooniliste ammendavate (põlevkivi, turvas) ressursside asendamise vajadust ja loodus- ning elukeskkonna säilimist, on Ida-Virumaa oluline kaevandatud alade ning tööstuslikust kasutusest välja jäänud alade taaskasutuselevõtt, sööti jäätud tühermaade taaselustamine ning üleüldine linnaruumi tunnetuslik parandamine. Maakonnas on vähevõitu kunstiobjekte või atraktiivset linnakeskkonda, elamurajoonid on ehitatud igavaks, halliks ning ühetaoliseks.
  Käesolev arenguidee pole võib olla kõige innovatiivsem, kuid sellise liikumise korraldamine ning käivitamise etapis toetamine lubab hakata tõesti läbi viima muutusi: tühjaks jäänud majad saavad kunstiobjektiks, haljas- ning rekreatsioonialadel saab nautida kaasaegset kunsti, mis ei olnud hanke raames ette tellitud - vaid sündis inspireerituna just sellest mitmekülgsest ja multikultuursest maakonnast!
  Aastaga plaanitakse luua ja eksponeerida Ida-Virumaa avalikes paikades Eesti ja välismaiste autorite kaasaegse kunsti teoseid. Kümne kuu vältel (üks kord kuus) toimub Ida-Virumaa eri paikades kunstike workshopid (nn töötoad), kus erinevatel etteantud teemadel loovad eri loomevaldkonna kunstnikud taieseid, mis jäävad Ida-Virumaa avalikku ruumi, eksponeerituna üldsusele: tänavatel, avaliku kasutusega hoonetes ja muudes kohtades, kus inimesed palju liiguvad. Taiesteks võivad olla installatsioonid, maalid, graffity, skulptuurid, väikevormid, vanade majade seinad, aknad, platside dekoratsioonid jne.
  Töötoad toimuvad erinevates Ida-Virumaa paikades ning teema antakse ette tulenevalt konkreetse toimumispaiga spetsiifikast: näiteks Aseri (savi ja skulptuur), Avinurme (puidutöö), Narva (tekstiil, ehituskunst), Kiviõli, Jõhvi, Kohtla-Järve (tööstuspärand), Sillamäe (reaalteadused ja meri), Illuka (metsad ja ajalugu, poolvernikud), Alajõe (Peipsi järv, vesi, liiv), Mäetaguse (metsloomad) jne. Töötubasid juhendab iga kord vastava ala professionaalne kunstnik, materjalid ja ruumid loominguliseks tööks lepitakse kokku igakordselt vastuvõtva paiga asutuste ja ettevõtetega, kontakte aitavad luua ja hoida kohalikud omavalitsused.
  Arenguidee on arutatud mõnede kohalike omavalitsustega ning erafirmadega, kes näitasid väga suurt huvi idee vastu ning on valmis võimalusel tegevusi toetada (kunstiteoste loomiseks vajalikud materjalid, pinna ettevalmistamine jne).
  Projektist teavitamiseks võimalikult laiale publikule ning Ida-Virumaa elukeskkonna atraktiivsemaks muutmisesse panustanud kunstnike promomiseks luuakse vastav veebiplatvorm, kus maakaardil kuvatakse loodud kunstiteosed nii täpse asukohaga kui ka kirjeldava infoga. Kõik kunstiteosed saavad unikaalse numbri ning kajastuse veebiplatvormil, kust saab näha nii objekti pilte, täpset asukohta, üldist taustinfot autori kohta ning muud asjakohast lisateavet. Autori soovil lisatakse kunstniku kontaktid ning viited tema veebile.
  Idee elluviimisel paraneb tunnetuslikult Ida-Virumaa avaliku ruumi kvaliteet ja suureneb atraktiivsus. Tekib juurde 100 kaasaegset taiest ning tekitakse koostöö võrgustik ja formaat samalaadsete ürituste läbiviimiseks edaspidi. Taolise projekti läbiviimine just Ida-Virumaal on vajalik selleks, et siinne avalik ruum/linnaruum on võrreldes muu Eestiga rohkem kahjustatud või ebapiisavalt välja arendatud ning projekti toetusel saaks seda olukorda parandada.
  Stipendiaat võtab endale kohustuseks korraldada töörühmade läbirääkimisi, aidata saavutada ja koostada koostöölepped sponsoritega ning partneriga, leida vajalikud materjalid ning toetada juriidilise aspektide osas, mis puudutab autoriõigust ning taiese edasise hoolduse korraldamist. Samuti võtab stipendiaat kohustuse valmistada ette materjali projektis osalevatele omavalitsustele ja asutustele nende veebis projekti kohta info avaldamiseks.

  Vaata videot: https://youtu.be/vcl8gBx7Wxs
  Jana_Pavlenkova_CV.docx

  Lisa pooltargument

  Lisa vastuargument