Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • Investorite raha kohalikku majandusse

  Välismaale ja Eestisse investeeritud raha mõju on mastaapselt erineva tähendusega riigile tervikuna.

  Ettepanek: investeeringute suurendamiseks kohalikku majandusse töötada välja motivatsioonimehhanism ja riskikattemehhanism investoritele.

  Välismaale ja Eestisse investeeritud raha mõju on mastaapselt erineva tähendusega riigile tervikuna.

  Näide 1 - raha investeeritakse kapitaliturgudele
  1 M investeeriti välisturgudele
  Kasum 0,2 M
  Tulu Eesti riigile: maksutulu 0,2 M pealt 0,04M

  Näide 2 - raha investeeritakse kohalikku eksportivasse ettevõttesse
  1M investeeriti (0,5 M tehnoloogiale, 0,5 M tööjõule)
  Kasum 0,2 M investorile
  Kasu Eestile:
  0,5M ettevõtte vara, 0,2M maksutulu tööjõult, 0,3M võrra suureneb tarbimine
  Maksutulu 0,2M pealt 0,04M

  Kokkuvõte:
  Eestist välja investeeritud raha toodab Eestile 0,24 M
  Plussid: lihtsam teostada, vajav vähem valdkonnapõhist teadmist, risk tõenäoliselt väiksem

  Eestisse investeeritud raha 0,5+0,2+0,3+0,24=1,24 M
  Plussid: suurem maksulaekumine, rohkem töökohti, suurem tarbimine, suureneb ettevõtete rahvusvaheline konkurentsivõime, investeeringu luhtumisel jääb raha Eestisse

  Ettepanek: investeeringute suurendamiseks kohalikku majandusse töötada välja motivatsioonimehhanism ja riskikattemehhanism investoritele. Võimalusel kaasata ka pensionifondide raha.

  NB! Näited on ülimalt lihtsustatud ja näitavad mastaapide vahet.

  Rene Jõeleht
  8.05.2015

  See-et, kuhu konkreetselt investeerida, mis see kohalik majandus oligi? :-) Niipalju kui on teada, on seda Eestis püütud stimuleerida taasiseseisvumisest alates. Kuna aga riik teiselt poolt lämmatab igasugust eraettevõtluse teket (maksupettuste hirmus), pole see seni eriti jätkusuutlik olnud.

  Lisa pooltargument

  Lisa vastuargument