Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • HeliPildiks - Eesti videod loetavaks

  Eesmärk on arendada programm, mis suudab genereerida eestikeelsele videole eestikeelsed subtiitrid. Hetkel selleks ühtegi toimivat lahendust ei ole ja subtiitrite loomine ja videosse lisamine on väga mahukas töö. Meie senised katsetused videole subtiitrite lisamist omajagu lihtsamakas teha on läinud edukalt ja oleme suutnud luua süsteemi, mis kogu protsessi mitu korda kiirendab ja nüüd on huvi seda veel paremaks teha.

  2013 aastal tehti TTÜ-s subtiitrite koolitus ERR-i poolt, mille eesmärk oli koolitada välja mõned inimesed TTÜ-s, kes kirjutaks TTÜ videoloengutele subtiitreid, et vaegkuuljad saaks neid loenguid õppetöös kasutada. Tegin ise ka mitmele loengule tiitrid. See osutus palju raskemaks ja ajakulukamaks, kui algselt arvasin. Minu töö oli tiitrid välja kuulata ja kahe realiselt kujundada. 5 minutit tiitreid tegin kiirustades 45 minutiga. Kuna tegelen igapäevasel videode monteerimisega, siis tekkis mõte, et kuidagi peaks saama seda automatiseerida, kiirendada. Tegingi TTÜ-le mõned videod, kus oli vaja samamoodi tiitrid välja kuulata ja videole peale lisada, mis tegi kogu ajakulu veel märksa suuremaks. Võtsin seda kui väljakutset ja arendasin süsteemi, milles on exceli VBA põhised tabelid ja makro programmid, mille abil õnnestus mul töö ajakulu vähemalt poole võrra vähendada. Aga ka see on siiski üsna aeglane protsess.

  Huvi ongi arendada reaalne programm, mis saab sisendiks videofaili ja tuvastab eestikeelse teksti sealt nii palju kui suudab ja lisab selle montaazi jaoks juba õigetesse kohtadesse õiges vormingus. Hiljem on vaja video üle vaadata ja viia sisse parandused, kui programm ei suutnud tuvastada mõningaid sõnu või tuvastas need valesti ja vajadusel natuke teksti kohendada. Eeldatav ajakulu oleks tavameetodiga võrreldes pea 4 korda kiirem.

  Kasu saaks sellest eelkõige vaegkuuljad, kellele oleks võimalik palju enam videosid subtiitritega varundada. Kasu on sellel muidugi ka nt õppeastustel, kes suudaksid vastu võtta vaegkuuljaid, kuna nad saaksid videoloenguid vabalt vaadata. Videoturundus on tänapäeval väga levinud ja ka seal oleks lihtne ja kiire saada selle süsteemiga tiitrid peale mistahes videole. Ideaalis saaks selle edasi arendada ka YouTubei jaoks, kus see suudaks eestikeelsetele videodele automaatselt oma tiitrid peale pakkuda.

  Äriline pool on teenuse pakkumine, mis seisnebki videodele kiirelt subtiitrite genereerimises ja tulevikus ka programmi enda müük. Aga ühtlasi on huvi siiski pakkuda vaegkuuljatele suuremat võimalust videodest aru saada ja neist infot saada, et neil oleks kergem toimetada.
  Olen saanud soovitusi pöörduda TTÜ küberneetika instituuti, kus arendatakse programme, mis suudavad eesti keelt "kuulmise" järgi tekstiks genereerida.
  Meeskonnas hetkel paar monteerimisega tegelevat inimest, aga kahjuks on puudu IT inimesed, programmeerijad, kellel oleks huvi sellise programmi arendamises osaleda, aga aktiivine otsing käib.

  Vaja on luua programm, mis analüüsib videode heli väga detailselt ja kohad, mida ei suudeta tuvastada, neid aeglustatakse ja heli filtreeritakse mitmes eri vormingus ja proovitakse igal moel tulemus kätte saada. Kõike kindlasti ei ole võimalik tuvastada ja kindlasti tuvastatakse mitmeid sõnu valesti - see oleneb juba kõneleja diktsioonist. Arendustööd on vaja teha omajagu, et saada algne versioon valmis, aga lõpptulemus peaks olema võimalikult töökindel. Hääle tuvastuseks plaanime kasutada juba olemasolevat eesti keele tekstiks genereerivat tarkvara, mille TTÜ Küberneetikainstituut on loonud.

  Lingil olev video näitab meie senist alternatiivlahendust praeguse tehnikalahenuste juures subtiitrite kiiremaks lisamiseks, mis hoolimata oma rabustsusele töötab korralikult.

  Vaata videot: http://tipikas.tv/video/R8HD9Y737433/Subtiitrite-lisamise-seletuse-video-

  Lisa pooltargument

  Lisa vastuargument