Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • mEnnetus: personaliseeritud, mobiilipõhine arengu- ja kasvatustugi lapsevanematele

  Idee keskmes on mobiilipõhine lapsevanematele mõeldud tekstsõnumite programm, mis saadab vanema(te)le lapse arengufaasile vastavat infot ja meeldetuletusi lapse arengu toetamiseks ja mitmesuguste riskide ennetamiseks. Esialgu saavad lapsevanemad tekstsõnumid endale tellida, õnnestumise korral saab programm olla tulevikus ID-kaardi põhiselt universaalne, millest vanemad võivad soovi korral loobuda. Programmi saaks seostada ka teiste e-teenustega nagu näiteks e-kool ja riigi vanemluskampaaniad.

  Lapse areng huvitab praktiliselt kõiki lapsevanemaid. Väikelapse füüsilise arengu ja tervisega seotud küsimusi aitab lahendada praegune meditsiinisüsteem. Noortele lapsevanematele on mõeldud perekooli seminarid, mitmeid arstlikke läbivaatusi, vaktsiine ja toitumissoovitusi. Lapse kasvades tekib vanematel aga ka palju sotsiaalse ja emotsionaalse arenguga seotud küsimusi ja probleeme, millele meditsiiinisüsteem alati ei vasta.

  Arendatav teenus on mõeldud kõigile Eesti lapsevanematele, kuid peaks eriti aitama neid, kel ei ole oskusi leida ise uuemat, tõenduspõhist informatsiooni kasvatuse või ennetuse kohta ja kes võivad soovida abi ja tasuta nõuandeid, et luua lapsele võimalikult toetav kasvamise ja vaimse tervise keskkond.

  Mõned suuremad küsimused, millele programm võiks vastata:

  * Kuidas tekitada usaldusväärne suhe laste ja vanemate vahel läbi erinevate arengufaaside?
  * Kuidas vältida konflikte, vähendada laste ja vanemate stressi erinevas eas?
  * Kuidas vähendada füüsilist karistamist?
  * Kuidas seada sisse unerežiim? Miks on uni lapse aju arengule vajalik?
  * Kuidas toetada lapse uute sõnade omandamist ja lapse rääkima õppimist?
  * Kuidas tulla toime vanema lapse tunnetega, kui perre sünnib väike õde või vend?

  Paljud informeeritud ja motiveeritud lapsevanemad leiavad vastused nendele küsimustele ise internetist või raamatutest, paljudel on informeeritud sõbrad ja tuttavad, kes annavad head nõu. On aga ka lapsevanemaid, kes ehk ühele või teisele arengulisele vajadusele ei olegi mõelnud ja kellel ei ole piisavalt informatsiooni, et teada, kuhu võiks info või abi saamiseks pöörduda. Samuti võib olla raskendatud nende vanemate ligipääs tugiteenustele.

  Mobiiltelefoni kasutab suur osa Eesti lapsevanematest ning mobiiltelefon annab võimaluse privaatseks, universaalseks infojagamiseks ning võimaldab väga väheste kuludega jõuda praktiliselt kõigi lapsevanemateni.

  Uudne mEnnetuse lahendus võimaldaks lapsevanematel siduda end ennetusteenusega ja saada mobiiltelefonile lapse vanusele ja arengustaadiumile vastavaid meeldetuletavaid ennetusteemalisi tekstsõnumeid, mis toetavad lapse arengut vastavalt lapse eale ja teatud juhtudel vastavalt kroonilise haiguse diagnoosile.

  Näiteks võib roomamisikka jõudva lapse vanem saada tekstsõnumi meeldetuletusega muuta kodune keskkond turvalisemaks, 2-aastase lapse vanemale võib meelde tuletada, et jonnihood on selles eas positiivne märk iseseisvuse ja tahte arenemisest ning nippe, kuidas konflikti paremini ennetada ja juhtida. 5-aastase lapse vanem saaks meeldetuletusi selle kohta, mida tähendab koolivalmidus: lapsele on kasulik osata enne kooli minekut 45 minutit paigal istuda, ennast tutvustada, oodata vestluses oma järjekorda.

  Suur osa nippe annavad vanemale teada, et vanemaks olemist saab õppida ja harjutada ning tuletavad meelde autoriteetse vanemluse peamisi dimensioone - kombinatsiooni distsipliinist ning soojast vastutulelikkusest.

  Etapid töö elluviimiseks:

  * skoobi kirjeldamine
  * sarnaste muukeelsete programmide vaatlemine (text4baby.com)
  * eestikeelse ja venekeelse sisuteksti kirjutamine.
  * kuni 2 sõnumit nädalas igas vanuses laste jaoks (rasedusest kuni nt 15-eluaastani)
  * lühilingid veebi, kus on pikemad kirjutised ja artiklid, info
  * veebidisain ja infoportaali loomine, võimalik integreerimine teiste Eestis arendatavate vanemlusprogrammidega (Tervise Arengu Instituudi, Sina ja Mina Perekeskuse programmid, TarkVanem kampaania).
  * personaliseerimine vastavalt käitumise muutmise teooriatele
  * programmi pidev piloteerimine vabatahtlike, erineva funktsionaalse lugemisoskusega lapsevanematega, tagasiside integreerimine ja programmi täpsustamine.
  * programmi pidev uuendamine ja toimetamine, uue tõenduspõhise kirjanduse integreerimine, sõbraliku ja sooja tooni säilitamine
  * jätkusuutlikkuse planeerimine ja kokkulepped tõenäoliste partneritega: Tervise Arengu Instituut, Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakond, e-kool

  Ajaraamistik:

  1 aasta skoobi kirjeldamiseks, iteratiivseks arendamiseks ja testimiseks 1000 vanemaga kahes vanusegrupis lastele. Sealt edasi peaks olema selge, kas idee on elujõuline ja kas seda oleks mõtet arendada püsivaks struktuurseks interventsiooniks (2 töökohta + veebihooldus)

  Idee rakendamise eeldatav mõju Eesti majandusele ja ühiskonnale laiemalt:

  Koolieelsed eluaastad on lapse arengus ühed olulisemad ja määravad suure osa tema tuleviku vaimsest tervisest, enesehinnangust, panustamisvõimest ja produktiivsusest. Suurim ja püsivaim roll laste heaolu tagamisel on perekondadel. mEnnetuse programm aitaks jõuda personaliseeritud (esialgu lapse vanus ja sugu) kujul väga paljude vanemateni, kelleni massiteabekanalite vahendusel info ei jõua. Universaalse või suures mahus rakendumise korral oleks mEnnetuse programmi abil võimalik panustada selliste kultuuriliste muudatuste kiirendamisse nagu füüsilise karistamise vähendamine, vanemate oskused lastega konflikte lahendada, ja autoriteetse vanemluse (kombinatsioon tugevast distsipliinist ja tugevast soojusest või vastutulelikkusest).

  Vaimselt tervemad lapsed peaksid oluliselt vähendama haiguskoormust ja töölt kõrvalejäämist, ehkki lõplik mõju sõltub nii programmi kvaliteedist ja populaarsusest kui ka paljudest teistest teguritest (üldine majandusolukord jne).

  mEnnetuse programm võiks aidata lastekaitsesüsteemis kulusid kokku hoida ning pikas perspektiivis toetada lastele mõeldud teenuste katvust ja kvaliteeti tervikuna. mEnnetusprogrammil on potentsiaal vähendada ka Haigekassa kulutusi.

  mEnnetuse programm saab olla toetavaks platvormiks mitmele riiklikule arengukavale ja katta süvitsi teemasid, mille jaoks massikampaaniad on liiga kallid.
  * väikelapse vigastuste ennetamine
  * lapse toitumisharjumused
  * lapse emotsionaalne ja sotsiaalne areng
  * lapse liikumisharjumused
  * lapse liikluskäitumine
  * lapsele lugemine ja kõne areng
  * sõltuvuste ja kuritegevuse ennetus
  See platvorm õnnestumise korral olla universaalse ennetuse üks alustalasid.

  Kes seda teevad?

  Riina Raudne (PhD rahvatervis): rahvatervise ekspert
  Kadri Järv-Mändoja (MA psühholoogia): koolipsühholoog, vanemahariduse ekspert
  Silja-Riin Voolma (M.Sc psühholoogia, rahvatervise doktorant)

  Lisa pooltargument

  Ennetuse idee on väga hea, aga teha seda läbi mobiilipõhise lapsevanematele mõeldud tekstsõnumite programmi? St et kusagil tekib andmebaas lapsevanematest, st et miljonid lastele nänni tootjad hakkavad seda andmebaasi seaduse(tuse) halli tsooni ära kasutades koheselt kuritarvitama ja tekib laspevanemate mobiilseadmete laus-spämmimise oht. Tekib vajadus uue ja karmima regulatsiooni ning selle üle järelevalve organiseerimise järele. Võetakse tööle kümneid ehk sadu uusi ametnikke. Ametnikke, kes laiutavad lõpuks käsi, et riik pole suuteline midagi tegema, kuna andmebaasi ärakasutajad jäävad nn halli tsooni. Ja lapsevanemad jäävadki kaubanduslikke teadeandeid saama. Ka veel siis, kui nad on ammu sellest ennetusprogrammist nördinult lahkunud.
  Lisaks ei asenda masin-sõnum mitte kunagi isiklikku suhtlemist ega hoolt lapse eest. Ka ei kujuta päriselt ette tekst-sõnumiga vanematele oskuste andmist lastega koduste või koolikonfliktide lahendamiseks. Kõlab lausa absurdselt.
  Seega on põhjendatud oht, et ennetustegevus, mis peaks tooma kasu, sünnitab uut bürokraatiat ja varjatud ohte.
  Ma ei ole ennetuse vastu, aga ma palun selle läbiviimise viisi põhjalikult enne läbi mõelda.

  Lisa vastuargument