Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • Uus akustiline akordne poogenpill

  Uuendus „Akordne Vioola“ (A/V) pakub rikastada poogenpilli võimalusega esitada akorde vaheldumisi sooloepisoodidega. Muusika eriti märgistab akordseid instrumente, selliseid nagu klaver, harf, akordeon, kannel, kitarr... Poogenpillid algselt sellesse rühma ei kuulunud. Nad olid loodud 16. sajandil ühehäälsetena. Esitatud töö sisaldab 9 (üheksa) lisaseadet, millest lisaseade „Akordne Vioola“ on põhiline ja patenteeritud. Ülejäänud 8 (kaheksa) on abistavad.

  Uuendus „Akordne Vioola“ (A/V) pakub rikastada poogenpilli võimalusega esitada akorde vaheldumisi sooloepisoodidega.

  Muusika eriti märgistab akordseid instrumente, selliseid nagu klaver, harf, akordeon, kannel, kitarr... Poogenpillid algselt sellesse rühma ei kuulunud. Nad olid loodud 16 sajandil ühehäälsetena.

  Esitatud töö sisaldab 9 (üheksa) lisaseadet , millest lisaseade „Akordne Vioola“ on põhiline ja patenteeritud. Ülejäänud 8 (kaheksa) on abistavad ja loodud Akordsel Vioolal mängimise hõlbustamiseks ja kiirendamiseks.

  Seejuures algse, traditsioonilise Vioola akustika (A/V soolo register) ei muutunud, korpus jäi muutmata ja applikatuur standardseks. Asendades ansamblis elektronvõimendusega kitarri, tagab A/V sõltumatuse vooluvõrgust ja muusiku mobiilsuse.

  Kõiki uuendusi võib kasutata ka viiulil ja chellol.

  Uuenduslikud on töös mitte ainult A/V ja tema lisaseadmed, kuid ka sellel pillil mängimise tehnika mida need lisaseadmed toetavad.

  Eesti Vabariigi ajaloos on A/V koos lisaseadmetega ainukesed poogenpillide klassis.

  Olles leiutiseks muusika alal omab töö suurt kultuuripolitilist kaalu, kuna ta demonstreerib EV saavutusi muusika keeles, millest saavad aru milljonid inimesed (leiutised tehnikavallas sellist eelist ei oma ).

  Lisa: Minu kodulehekülg https://sites.google.com/site/gabrielpassovviola/

  Minu hinnangul on akordne vioola suure kultuurilise ja seeläbi ka majandusliku potentsiaaliga leiutis. Olles oma olemuselt tehniline lahend võimaldab see oluliselt laiendada poogenpillide helipilti avades tee võimalikule uuele helikeelele.
  Nimetatud lahenduse levik maailmas suurendaks oluliselt eesti, kui "nähtuse" sünnimaa nähtavust. Enesestmõistetavalt kaasnevad sellise tähelepanuga ka majanduslikud tagajärjed. Neist mainimist väärivaimad on:
  • Turismi areng - akordse vioola võimalusi kasutava uue muusika festivalide ja pilli virtuoossete esitajate presenteerimise kaudu;
  • Õppe ning teadustegevus - akordsete poogenpillide kasutmise, mängutehnikate alal;
  • Teadustegevus - akordsetele poogenpillidele vastavate seadmete ning sobivate tehnoloogiate arendamiseks;
  • Arendustegevus - vastavate toodete ja tootmise täiustamiseks;
  • Eksklusiivne tootmine - maailma parimate keelpillide akordsust võimaldavate seadmeta ning nende kasutamist toetavate lisaseadmete tootmine;
  Nimekirja saaks veel pikalt mitmete seotud valdkondade mainimisega jätkata. Siiski loobun selllest siinkohal, kuna vaid aeg näitab milline on sellise "nähtuse" tegelik mõju.

  Muusikariistu on eestis ka varem täiustatud. Näitena võib mainida klarneti täiustamist klarnetisti, helilooja ja leiutaja Ivan Müller'i (Iwan Müller) poolt XIX saj. alguses.
  Ivan Müller (1786 Tallinn - 1854 Bückeburg) oli klarnetist ja leiutaja, kes täiustas 19. sajandi alguses klarneti klapisüsteemi, lisades klappidele õhukindlad padjakesed.
  http://et.wikipedia.org/wiki/Ivan_M%C3%BCller
  http://en.wikipedia.org/wiki/Iwan_M%C3%BCller

  Lisa pooltargument

  Lisa vastuargument