Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • Eesti–Liivimaa piir kui muistne sõjatee ajalooliselt atraktiivseks matka– ja spordirajaks

  Eesti-Liivimaa piir, mis oli muistne sõjatee ja mis on looduses alles, oleks vaja teha oma inimestele ja turistidele ajalooliselt atraktiivseks matka- ja spordirajaks, kus kõik ajalooline, sh. muud sõjateed, koopad kuhu varjuti jms. on varustatud stendidega ja viitadega.

  Sellel teel võiks olla sellised piknikukohad nagu Soomes, kolmnurkne varjualune, kus saab teha lõket, on pikad pingid, pikk laud, grillimisriistad, tikud, väljas on varju all kuivad puud ja kuivkäimla. Saab telkida. Piiri kohta on vaja loomulikult suurt stendi matkaraja alguses, teavet selle kohta selle kestel ja kindlasti lõpus, mis on omakorda alguspunkt. Lähtekohtades ja keskel võiks olla ka poed, kus saab osta meeneid, giidi-, matkajuhi või loodusraja juhi teenused jms.

  Selle idee arutasime kord endise Käri vallvanema Elari Hiisiga läbi, kes on sellega igati kursis. Raja kasutus valdkond on väga lai ja mitmekülgne, kuna seda saavad kõikvõimalike ürituste tarbeks kasutada nii koolid, matkaklubid, skaudid, gaidid, noorkotkad, kodutütred, kaitseväelased, kaitseliitlased, orienteerujad, sportlased, suusatajad, jooksjad, käijad, muidu matkajad ja loodussõbrad, linnuvaatlejad ning omamaised ja välismaised turistid. See tõstaks igati ja oluliselt kohalikke tulubaase ja teeks ajaloo atraktiivseks ja tõmbenumbriks nagu mujal maailmas.

  Selleks tuleks tee läbi käia ja ära puhastada ning selle käigus kaardistada. Siis panna paika kohti tutvustavad stendid ja asi käivitada. Kaasata tuleb loomulikult maa-ja vallavalitsused. Aga tee, mida mööda tulid sisse Poola väed ja Peeter I väärib seda, et see teha tuluallikaks ning võtta kasutusele. Seeläbi tõuseb ka kohalike inimeste elukvaliteet, mitte vaid turistide sissetoodava raha näol, kes seekaudu ka ülejäänud Eestit avastama asuvad ning kasutavad majutusasutusi ja muid teenuseid. See on majanduslik võit kõigile. Lisaks on see vägev lugu, mida Eesti otsib ja mida saab müüa, pealegi kasutasid seda teed ka need 4 kuningat teel Paidesse, aga nad ei läinud seda teed pidi nagu oletatakse, vaid otsemat teed Keavast üle Vahastu maalinna Paidesse. Seda, kust nad ära keerasid ühele teisele sõjateele, mis on looduses alles, teab Elari Hiis. Seal on olnud ka pakktee soos, hiljem rajati uus. See jätkus siis Paide suunal, kulgedes veidi mööda kõnealust teed. Asja käigus tasub uurida, kas enne seda piiri, mis on ühtlasi sõjatee, on olnud veel üks ja vanem piir. Kõnealune tee kulgeb horisontaalselt läbi Eesti, läänest itta. Saaks võtta kasutusele oma vand kohanimed, sh. muinaskihel-ja maakondade omad. NB! See võimaldab luua regionaalselt uusi töökohti, mis on iseenesest elukvaliteeti tõstev. Usun, et see idee on piisavalt lennukas ja originaalne.

  Lisa pooltargument

  Lisa vastuargument