Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • Praktilisem õpe Eesti ülikoolides

  Idee oleks süvendada praktilise õppe osakaalu meie haridussüsteemis. Õppinud ülikoolis pea kolm aastat ning vestelnud kaastudengitega on selge, et praegune õpe kõrghariduses on liiga raamatupõhine. Selle probleemi lahendamiseks pakuks välja luua koostöö Eesti ettevõtete ning õpilaste vahel. Koostöö käigus annaksid firmad õpilastele lahendada reaalelulisi ülesandeid.

  Teemat on uurinud ka Tartu Ülikooli teadurid. Nende poolt teostatud laiahaardelisest uuringust selgub, et “Ligikaudu 95% uuringule vastanud üliõpilastest pidas praktikat väga oluliseks. Samas peavad tudengit tõdema, et praktika roll ülikoolide õppekavades on väga erinev, kuni selleni, et praktika on valikaine või puudub üldse.” Lisaks õpilastele tunnevad ka tööandjad muret noorte praktilise õppe vähesuses.

  Uurides Euroopa parimate ülikoolide nimekirja, jääb silma asjaolu, et oluline osa tippülikoolidest kasutab õpetamismetoodikat Problem Based Learning. Problem Based Learning kujutab endast projektipõhist õpet. Projektipõhise õppe käigus saab tudeng põhjaliku ülevaate käesolevast teemast ning samuti arendab projektipõhine õpe ka noorte koostöö ning kriitilise mõtlemise oskusi. Võttes õppust Euroopa parimatelt ülikoolidelt, võiks ka Eestis tasapisi pürgida praktilisema kõrghariduse suunas.

  Praktilisem õpe muudaks samuti inseneri- ning tehnikaalad noorte seas populaarsemaks. Kui nad näevad, milliste huvitavate tööülessannetega seisavad igapäevaselt silmitsi teadurid ning inseneri, tekib noortelgi suurem huvi vastavate erialade vastu. Praktilisem õpe purustaks noorte kartused, et tehnikaalad on igavad ning üksluised.
  Tegevusplaan

  Käin välja idee luua üliõpilaste ning Eesti ettevõtete (tehnoloogia, meedia, finants, disain) vaheline partnerlus. Partnerluse käigus käiksid ettevõtted välja reaalelulisi ülesandeid, mida tudengit lahendama hakkaksid. Näiteks saaks Eesti Energia pakkuda lahendamiseks probleemi - leida Eesti Energia õlitööstuse poolt toodetavale õlile uued kliendid.

  Koostöö ei pea oleme suundatud ainult üliõpilastele, punti võiks ka haarata keskkooli õpilased. Neile saaks tutvustada erinevate ettevõtete töökohti, eesmärgiga hõlpsustada abiturentide eriala-või karjäärivalikut.

  Läbi partnerluse saaksid tudengid nii erialaseid teadmisi, kogemusi kui ka aimu oma tulevase karjääri kohta. See välistaks tudengite halva erialavaliku, mida nad hiljem kahetseda võivad. Ettevõtted saavad aga tudengitelt värskeid ideid ning samuti võimaluse varakult tulevastele talentidele silm peale panna ja seeläbi luua omale järelkasvu.

  Lähenedes . Ülikool loob uue õppeaine, kus õpilased hakkavad ettevõtete reaalseid probleeme lahendama. Lihtsustuseks, võib esialgu tegu olla valikainega. Uut valikainet hakkaks õpetama ettevõtte esindaja. Ühtlasi looks see ka tudengitele võimaluse kuulda valdkonnaalaseid teadmisi otse inimestelt, kes sellega iga päev kokku puutuvad. Samalaadse õppeaine saaks ka luua keskkoolides. Õppeaine eesmärk oleks noortele näidata, milline karjäärivalik võiks neile õige olla. Nähes, milliseid ülesandeid vastava eriala inimesed lahendavad, saavad noored palju hõlpsamalt ka enda karjääri planeerida.

  Kindlasti oleks ka vaja luua veebikeskkonna, kus ettevõtted saavad otsida noori tudengeid, kes on valmis oma aega panustama praktiliste ülesannete lahedamiseks.

  Plaan:

  1. Koguda kokku Eesti ettevõtted, kes oleksid nõus programmis osalema.
  2. Luua keskkond, kus saavad kokku aktiivsed noored ning praktilist õpet pakkuvad ettevõtted. Reklaamida portaali tudengite ning keskkooli õpilaste seas.
  3. Luua uus ülikooli/keskkooli õppeaine. Õppeaine looks platvormi, kus kohtuksid õpihimulised noored ning ettevõtete esindajad. Õppeaine raames peavad õpilased lahendama reaalseid Eesti ettevõtete probleeme. Lahendamiseks antakse tudengitele aega vastavalt projekti mahule 1-3 kuud. Samuti võiksid ettevõtted parimaid tiime premeerida auhindadega, näiteks tudengivarjupäev ettevõtte juhatusega, praktikakoht või mis iganes muu auhind.

  Pakutud koostöö oleks hea lisandväärtus Eesti kõrg- ning keskharidusele, aidates nii Eesti ettevõtteid, kui ka tudengeid. Noortele tuleks ette sööta reaalseid probleeme, mitte pikki konspekte. Õppides Euroopa parimatelt ülikoolidelt, võiksime ka Eesti kõrg- ning keskhariduse viia uuele tasemele!

  Vaata videot: https://www.youtube.com/watch?v=LMCZvGesRz8

  Lisa pooltargument

  Lisa vastuargument