Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • Ideid ja lahendusi uuteks omatoodeteks - massiivse loovustehnika koolitusega.

  Eesti tööstus on nõrgal tasemel omatoodangu ja ekspordi poolest: Allettevõtlus on vähekasumlik. Inimesed lahkuvad riigist. On eluliselt vaja omatoodangut ja kaubamärke. Maailmas on näiteid, kus Leiutava Probleemilahenduse Teooria TRIZ aitab leiutada, konstrueerida, disainida oluliselt uut. Alustuseks tuleb koolitada 1000 loovustehnika TRIZi spetsialisti välismaiste koolitajate abiga, luua eestikeelne õppekirjandus loovustehnikast. Jõuda sinnamaani, et ka kõige väiksemas ettevõttes oleks omatood

  Olukorrast omatoodanguga Eesti riigis
  Eesti tööstuses on tõsine puudus tasemel omatoodangust, mida eksportida. Näiteks masinatööstuses on valdav allettevõtlus, mis juba oma olemuselt on madala kasumiga. Viimasel ajal on nn. ”polditreimise ja traadikeeramise” allettevõtluski vähenemas – seda viiakse üle veelgi madalama töötasu tasemega riikidesse. Vaid üksikud allettevõtted on suutnud oma konstruktsiooni ja disainiga tuntuks saada– näiteks Palmse Metall OÜ tõstukite ja haagistega (Joonis 1, lisas), kaubamärgiga PALMS Skandinaavias ja mujal Euroopas. Ideid ja maailma tasemel tooteid ning tehnoloogiaid aitaks genereerida loovustehnika Leiutav Probleemilahendus TRIZ. See on maailmas väga levinud, Eestis aga mitte. On eluliselt vajalik omatoodangut ja oma kaubamärki välja töötada ja eelisarendada. Selleks pole teist teed kui ise leiutada, konstrueerida ja disainaida. Alustuseks tuleb koolitada 1000 loovustehnika TRIZ spetsialisti välismaiste koolitajate abiga. Palume toetada loovustehnikate massiivset eesti tööstusesse ja haridusse evitamise aluste rajamist.
  Olukorrast loovustehnikaga Soomes ja mujal laänes
  Soomes leiutatakse inimese kohta neli korda rohkem kui meil. Kas meie inseneride potentsiaal on tõepoolest nõrgem kui skandinaaviamaades? Kindlasti mitte. Mitmesuguste kehvade arengutingimuste tulemusena oleme mahajäämuses. Soomes kasutatakse ja arendatakse loovustehnikaid – näiteks Leiutava Probleemilahenduse teooriat TRIZ.
  Soome tuntuim Loova Probleemilahenduse TeooriaTRIZ kasutaja Pekka Koivukunnas (DI) on enam kui saja leiutise autor (Soome rekord), saanud nii miljonäriks, on koolitaja (OY Innotiimi),(Joonis 2). Koivukunnas toob näiteid TRIZi laialdasest kasutamisest maailmas (vt intervjuu http://www.triz-journal.com/):.
  - Rolls Royce's kahekordistatud leiutiste arvu
  - Samsungis vähendatud tootmiskulusid 92 miljoni dollari võrra ja saadud 70 miljoni dollarilise ROI
  - United Utilities's saadud kokkuhoidu 5 miljonit naela
  - Pilkington Glass's lahendatud 20 aasta vanune tootmisprobleem jne.
  Läänemaailmas on sadu TRIZi õpetavaid ja seda innovatsioonis kasutavaid firmasid, on kirjutatud sadu raamatuid loovustehnikaist, Viimati ilmutas tähelepanuväärse 504 leheküljelise õpiku TRIZist inseneridele Oxford Creativity juht Karen Gadd (joonis 3), Kavandame selle eestindamist..
  Olukorrast idas ja kogu maailmas
  Samsung Engineering, avastanud suure kasu TRIZi rakendamisest inseneriloomes korraldas kuulsaks saanud intensiivõppe, mille said tuhanded insenerid ja ka töölised. Selleks kutsuti kohale tuntud TRIZispetsialistid Euroopast. Õppused viidi läbi kolmes etapis. Juba õppetöö käigus lahendati ettevõtte praktilisi probleeme. Sellega koolitati välja kõigepealt oma koolitajad. Aga palgati ka firmadesse konsultantideks võõrspetsialiste. Lõuna Korea ettevõtjad raporteerisid rahvusvahelistel konverentsidel, et on jõutud tänu TRIZile leiutiste osas USA esikümnesse, saadud eriti edukaiks.
  Jaapanis on saanud silmapaistvaks TRIZi guruks Toru Nakagava, Osaka Gakuin University prof, kes toimetab Jaapanis TRIZI kodulehekülge. Seal antakse põhjalik ülevaade TRIZi sündmustest maailmas. Juba aastal 2000 lugesid jaapanlased esmatähtsaks loovuse ja tooteloome arendust samal ajal, kui Euroopas ja USAs räägiti veel kvaliteedist kui esmatähtsast!
  USAs on hulga TRIZi rakendajate kõrval keskne Altshulleri Instituut. Korraldatakse rahvusvahelisi maailmakonverentse USA ülikoolide juures, mida toetavad suurfirmad –TRIZi rakendajad.. Euroopas on tähtsündmuseks igaastane konverents TRIZfuture nime all. Lähemalt vt lisa 1.
  Ettepaneku sisu on loovustehnikate, ennekõike TRIZi, massiivne evitamine Eestis
  Meie mahajäämus tööstuses algab mõtlemisest. On vaja efektiivsemalt loovustehnikaid õppida ja rakendada. Tuleb kutsuda Eestisse õpetama loovustehnikat TRIZ Pekka Koivukunnas, aga ka Karen Gadd ja Darrell Mann Inglismaalt, Valeri Soutshkov Hollandist, Simon Dewulf Belgia firma Creax kutseliste leiutajate meeskonnast, miks mitte ka USAst ja Venemaalt.. Tuleb tsentraalselt toetatult välja õpetada meie oma TRIZi koolitajad, võib olla tuhatkond inimest, kelledest lpooled loodetavasti saaksid edaspidi professionaalseteks koolitajateks ja konsultantideks, aga ka juhtideks meie ettevõtetes. Tuleb murda olukord, kus näiteks masinaehitusettevõtetes hoopiski puudub oma tooteloome. On tootmistehnika insenere, aga puuduvad sageli konstruktorid ja disainerid. Peame jõudma sinnamaani, et ka kõige pisemas ettevõttes oleks vähemalt üks TRIZi koolituse saanud ja muudest ülesannetest vabastatud uue omatoodangu looja.
  Meie meeskonnast ja TRIZi evitamisest esimeses etapis
  Käesoleval ajal on loodud TRIZi Arendajate Selts, mille aktiivsemad liikmed on insenerid tehnikadoktorid Karl Raba, Tarmo Velsker, Ahto Kalja, jurist Riho Viik, allakirjutanu jt.
  Kuna TRIZi lahendusvõtteid on mitmekülgselt palju, tuleb nende kätteõppimiseks vaeva näha. Loetakse ju loomulikuks, et ilma treeninguta ja spetsiaalse tehnika omandamiseta sportlane edu ei saavuta, Millegipärast loovuse kohta arvatakse, et see on „taevast antud“ ja loova töö tehnikaid harjutada ja omandada polegi vaja. Kõik on juba sündides targad? On veel loovustehnikaid, mis on kergemini omandatavad, aga siiski kasulikud.
  Praegu käivad läbirääkimised selles, et tõlkida eesti keelde inglisekeelne raamat TRIZ for Engineers: Enabling Inventive Problem Solving, Karen Gadd , Clive Goddard. ISBN: 978-0-470-74188-7, 504 pp. March 2011. Tuleb alustada eestikeelse kirjanduse väljaandmisega:
  1) KIRJUTADA: Loovustehnikad. Loovuse ja innovatsiooni õpik-käsiraamat
  2) TÕLKIDA: TRIZ inseneridele: Kuidas kindlustada leiutavat probleemilahendust.
  Loovusalase kasvatustööga tuleb järgi jõuda Soomele, Koreale, USAle, Madalmaadele, Ühendkuningriikidele, Jaapanile. Tuleb hakata hoopis teisiti riiklikult suhtuma sellesse, et igas ettevõttes oleks vähemalt üks leiutamistehnikat TRIZ valdav ja muust tööst vaba loovspetsialist.. Tuleb luua haridussüsteem loovuse ja innovatsiooni õppeks alates lasteaiast, Ka selliseid näiteid on.
  Kaasaegne loovustehnika ja konstruktoritöö ei saa läbi ilma tehisintellektse CAD ja sihtprogrammide toeta..Ka TRIZi kohta on olemas rakendusprogramme, mis tuleb eesti oludele käepärasemaks töödelda. Meie TRIZi Arendajates Seltsis on liikvel idée välja töötada lauamäng TRIZi õpetamiseks. Riho Viik on uurinud ja täiendanud TRIZi. Meil on teadmisi, kuidas TRIZ on tehtud ja tehakse muus maailmas. Selle läbiviimiseks ja kogemuste üldrahvalikult kättesaadavaks tegemises on vaja riiklikku programmi. Nii on lootust saada eksporditavat tööstuslikku omatoodangut.
  Oodatavad tulemused
  Alustanud eestikeelse baaskirjanduse loomise ja rahvavalgustusliku tööga, ajakirjanduses – Inseneeria jt.,jõuda EAS ja riigi toel loovustehnikate laialdase intensiivkoolituseni. Selleks on vältimatu kaasata välisspetsialiste. Edukat intensiivõpet näitas Leiutava Probleemilahenduse TRIZ evitamine Samsung Engineeringus. Edasine sõltub sellest, kuivõrd õnnestub oma vastkoolitatud spetsialiste ja väliskonsultante rakendada kõikides tööstusharudes, teaduses ja muidugi kooliprogrammides – lasteaiast alates inseneriõppeni välja. See annab võimaluse avastada ja üles kasvatada loovisiksusi – võimalikke patendimiljonäre, ettevõtjaid, tõsta kõigi – töölisest direktori ja ministrini – teadlikkust ja usku innovatsiooni. Tuleb luua ettevõtteis kõigi töötajate selline arusaam, et igaühest oleneb tooteloome ning loovust ja tegijaid on kasulik toetada kogu ettevõtte kollektiivi ühistöös, majanduslikus kavandamises. Kordame, et oleks ka kõige väiksemas ettevõttes muust tööst vabastatud vähemalt üks TRIZi haridusega konstruktor-disainer.või teadur.(Vt. Joonis4).
  Tiit Tiidemann, mehaanikainsener, TTÜ emeriitdotsent, TTÜ Eesti Mereakadeemia dotsent, PhD

  Lisa. Joonised 1..4, CV Tallinnas 30.04.15

  Lisa pooltargument

  Lisa vastuargument