Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • Tagasiside kõigile - tänu ja laitus

  Tagasiside andmise e-keskkond, kus saab kiita või kritiseerida kõike ja kõiki. Saab avaldada tänu meeldivale poemüüjale või vastupidiselt kritiseerida kehva teenindust. Võib jätta tagasisidet konkreetsele isikule aga ka anonüümselt võõrale tänaval abistajale. Nimelisele tagasisidele saab enese autoriseerides ka vastata.

  Tagasiside on oluline ja annab head ülevaadet inimese või organisatsiooni kohta. On oluline, et saab jätta nii positiivset kui ka negatiivset tagasisidet. Sealjuures säilib võimalus isikul ka sellele vastata.

  Piisav hulk tagasisidet mineviku kohta annab hea pildi sellest isikust. Kui ikka 100-st kokkupuutest 98 on tugevalt positiivsed, siis need 2 negatiivset tagasisidet ei pruugi öelda, et tegu on halva inimesega. Sama kehtib ka vastupidisel juhul. Senine kogemus taolisel tagasisidel on tõestanud pigem heast küljest: arstide hindamise süsteem Eestis annab hea pildi ja aitab otsustada, kelle poole tasub pöörduda, eBay või Aliexpress müüjate reiting annab hea ülevaate, kas tasub usaldada teda ja mitmeid näiteid veel.

  Oluline on nii positiivne kui ka negatiivne tagasiside, mitte ainult ühe külje välja toomine. Enamikes inimestes ja olukordades on nii positiivseid kui ka negatiivseid momente. Ainult tuues välja mõlemad pooled on võimalik näha terviklikku pilti. Võib-olla suudab kriitika aidata inimesel või organisatsioonil märgata, et on kohti, mille kallal töödata ja paremaks muuta.

  Laimu ja muidu spämmi vältimiseks on vajalik, et tagasisidet saavad anda enda isikut avaldanud inimesed. Tänapäeval on seda lihtne teha ID-kaardi või Mobiil-ID-ga. Võimalus anonüümse tagasiside jätmiseks peab olema, kuid arvestusega, et laimu levitamisel avaldab keskkond isiku nime.

  Tagasiside saajal võib olla põhjendus mingisuguseks käitumiseks ja tal peab olema võimalus vastata. Olgu selleks tavaline kommentaari stiilis vastus või muu viis põhjendada mingit negatiivset koegmust või tänada kiituse eest. Sh. tagasiside jätnud isik võib lubada näha oma kontakte juhuks, kui temaga soovitakse ühendust võtta.

  Kokkuvõttes taoline keskkond aitab jagada kiitusi seda väärivatele inimestele. Teiselt poolt tuua välja kellegi või millegi kitsaskohad, et neid saaks paremaks muuta. Kontroll info üle pole täielikult ühe või teise poole poolt, mis annab tasakaalukama pildi.

  Siinkohal pole soovi välja pakkuda täielikku tehnilist lahendust vaid mõtet kui sellist. See võib olla veel vingem kui kasutajatel tekib ajapikku reiting - täpse tagasiside jätmine tõstab sinu tagasiside kaalu ka edaspidiselt. See võib olla ametlik riigi hallatav teenus (nt. eesti.ee osa). Sellel võib olla isiklik profiil võimalusega avaldada oma lisaks arvamusi blogi stiilis.

  Lisa pooltargument

  Lisa vastuargument