Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • Kodanikutund ETV-s: vali hääletades saate sisu ise

  Saade ETV-s, mille sisu saavad riigi elanikud ise otsustada hääletades. Rahva üldise silmaringi ja kaine mõtlemise tõstmiseks on vajalik suurem avalik diskussioon päevakohaste teemade üle. Hea võimalus selleks on eraldatud eetriaeg telemeedias ja võimalikult lai järelkajastus muudes meediakanalites. Selle juures arutatavate teemade sisu otsustab peamiselt rahvas ise läbi hääletuse.

  On hea tunne, kui riigi elanikud on kaasatud tähtsate teemade arutamisel. Piisav avalik diskussioon on vajalik, et rohkem inimesi saaks kaasa rääkida tähtsate otsuste tegemisel. Rohkelt infot ja argumente erinevatelt osapooltelt aitavad parima otsuste tegemisel. Seejuures on oluline, et arutamist vajavad teemad oleks elanikele endile aktuaalsed.

  Üks võimalus seda teha on eraldada iganädalaselt piisavalt aega avalikult kättesaadavas meediakanalis (ideaalis riigikanal ETV) oluliste teemade arutamiseks. Saates arutatavad teemad saavad valida elanikud hääletades. Ka olulised küsimused on võimalik hääletades esile tuua. Samuti on võimalus avaldada arvamust selle kohta, kelle vastuseid ja arutelu soovitakse kuulda.

  Saate toimetajatel on õigus kaasa rääkida saate sisu kohta, et olulised, kuid vähem populaarsed teemad ja küsimused ei jääks tähelepanuta. Näiteks saatesse pääseb 2-3 enim rahva hääli kogunud teemat ja 1 oluline teema toimetuse meelest.

  Saate eetriaega arutamiseks peab olema piisavalt (0,5h-1h iga teema kohta). Sisule saavad toimetajad juurde anda kaasavat infot nagu intervjuud inimestega tänavalt, sotsiaalmeedias populaarsed postitused, sellel teemal läbi viidud uuringute tulemused, arvamusliidrite arvamusi, keda kohal pole jne.

  Selline lähenemine annab inimestel võimaluse kaasa rääkida, mis teemad vajavad nende meelest rohkem arutelu. Kui mingi teema on mitu nädalat hääletatud saatesse, siis toimubki arutelu mitu korda - täpselt nii kaua kuni see saab ammendatud.

  Üldise elanike kaasa mõtlemise tõstmine aitab edasi liikuda otsesema demokraatia suunas. Piisavalt teadlik rahvas suudab paremini kaasa rääkida oluliste muudatuste otsustamise kohta riigis või vastupidiselt tagasi kutsuda saadikute kehvad otsused.

  Lisa pooltargument

  Lisa vastuargument