Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • E-testament

  Testamendi tegemine tuleks muuta senisest lihtsamaks, andes võimaluse kasutada e-kanaleid.

  Kui paljud alla 40-aastased on mõelnud testamendi tegemisele? Kindlasti mitte enamik. Üheks põhjuseks on suhtumine, et pool elu on nagunii veel ees. Või et noorel inimesel ei ole seda vajagi. Teisalt nõuab notari juurde minek parajat ettevõtmist.

  Tänapäeval ollakse aga juba harjunud, et paljud asjaajamised tehakse ära e-kanalite kaudu. Kui me juba usaldame digitaalset allkirja ja saame probleemideta tehtud pangatehinguid, siis miks mitte otsida võimalusi e-testamendi tegemiseks. Esiteks suurendaks see tõenäosust, et paljud, ka nooremad inimesed, üldse teeksid testamendi. Teiseks jääks ära mitmed vaidlused, mida tegemata testament võib (ootamatult või siis mitte) endaga kaasa tuua.

  Praegu võib testamenti teha notari juures või kodus, kas siis tunnistajate juuresolekul või omakäeliselt kirjutatuna. Miinuseks on, et kodus tehtud testament kehtib vaid kuus kuud. Äärmisel juhul võib testament kodus ka ära kaduda. Lisaks, kui inimene on testamendi üksi koostanud ja pole sellest pärimisregistrisse teada andnud, võib testamendi tegemine jäädagi saladuseks.

  Ettepanek on anda inimestele võimalus teha e-testament, mis säilib pärimisregistris. Kindlasti tuleks kaardistada pettusevõimalused ja teha kõik, et neid välistada. Näiteks võib esimese etapina kaaluda nii kirjaliku testamendi ja sinna juurde käiva videotestamendi tegemise võimalust. Juhul, kui testaatoril on soov testamenti muuta, tuleb teha uus testament jne.

  Üldine tegevuskava:
  • Kaardistada olemasolevad võimalused e-testamendi elluviimiseks.
  • Valida neist sobivaim, inimese jaoks kõige lihtsam ja turvalisem variant.
  • Teha ettepanekud pärimisseaduse muutmiseks ja vajalike rakenduste elluviimiseks, leides riigieelarvest vastavad lisavahendid.

  Lisa pooltargument

  Lisa vastuargument