Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • Müüme Eesti maha!

  Eesti on erakordne valem - väike ja plastiline; geograafline/ kultuuriline eraldatus ja isetadvus; innovatsiooni iha ja ideede puudus. Maailma kasvav populatsioon ja muutuv ühiskond otsib uusi lahendusi. Teaduspõhine lähenemine loob palju hüpoteese ja teooriaid, aga iga praktik teab, et hüpoteesi saavutamiseks on vaja: katsetada, katsetada, katsetada. Pakun välja, et müüme Eesti maha kui mudelriigi, kus vastu saadav hüve maksab kinni Eesti rahva sotsiaalse heaolu, haridus ja tervishoiu süsteemi.

  Kapitalistlik majandus on ammu üle sõitnud väärtushinnangute põhistest süsteemidest. Suletud uste taga sõlmitud kokkulepped mõjutavad otsuseid ühiskonna arengus rohkem kui tahaks uskuda. Minu ettepanek teeks uksed lahti. Eesti, kui kogukonna mudelina kasutamine ei erine palju demokraatlikest valimistest, mille tulemused toovad sama hüplikke muutusi iga nelja aasta järel, kui võiks seda olla erinevate ühiskondlike /tervishoiu /poliitliste teooriate katsetamine miljonimudelil Eestil! Maksab see, kes jaksab, ja kasu saavad kõik.

  Välja võiks see näha umbes nii: Esitatakse globaalsel tasandil probleemid, nt. linnade ülerahvastumine Araabia Ühendemiraatides, toidu kvaliteet Ameerika Ühendriigis vms. ja probleemi lahenduseks planeeritav teooria. Eesti rahvas valib, millist probleemi oleme nõus lahendama. Selle tulemusena rakendatake vastavad meetmed hüpoteesi saavutamiseks terve riigi ulatuses, 5-10 aastaste katseaegadega. (Korraldatakse ümber liiklus , ehitatakse katselinnakuid, korraldatakse ümber põllumajandus...) Sealjuures muidugi jälgides, et oleks tagatud inimõigused, isikuvabadused, loodushoid jms. Probleemile lahendust otsiv riik/algatus maksab kõik teostamisega seotud kulud, lisaks katab selle aja jooksul Eesti sotsiaalteenuste, tervishoiu süsteemi ja haridussüsteemi kulud.

  Toimivad lahendused miljoni riigis, võivad tuua miljardeid kasu miljarditele inimestele. Salakokkulepped täidavad vaid üksikute taskuid, Valikuvabadus valitud vabaduste vahel ei ole toonud rohelisemat rohtu ja sinisemat taevast. Riigi avalikult maha müümine, ei vähendaks meie valikuid rohkem, kui seda teeb majandus-poliitiline olukord praegu.

  Hüve toimiks igal tasandil.
  Indiviidil oleksid tagatud sotsiaalsed garantiid, tasuta haridus ja arstiabi.
  Eesti ettevõtluskeskkond oleks vabastatud sotsiaalmaksu koormast ja saaks jätkata lennukamalt nokia otsinguid.
  Riik pääseks raskest valikute tegemisest ja identideedi otsinguist.
  Maailm saaks toimiva lahenduse põletavale ühiskonna probleemile.

  Võit-võit situtasioon ja Eesti päästab Maailma :)

  Lisa pooltargument

  Lisa vastuargument