Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • Loome maailma esimese e-Residentide digitaalse kommuuni

  Loome e-Residentidele virtuaalse platvormi, mis paneb õla alla kommuuni kujundamisele läbi kontaktide loomise ja ühistel teemadel suhtlemise lihtsustamise. Platvorm võimaldab e-Residentidel ja eestlastel:
  • jagada ettevõtluse edulugusid ja lahendada ühiseid väljakutseid;
  • leida koostööpartnereid;
  • kaasa rääkida digitaalse e-ühiskonna kujunemisel;
  • mõttemaailma avardada erinevates kultuuriruumides olevate inimestega suheldes.

  Eesti saab iga nädal sadu uusi e-Residente, kes jäävad paraku väga omapead internetti seiklema. Kindlasti mõtlevad mitmed uhiuued e-Residendid – ma olen nüüd e-Resident, aga mis saab edasi? Kus ma teiste e-Residentidega suhelda saan? Sotsiaalvõrgustikud võiksid olla võimelised arenema virtuaalseks riigiks. Ehitame maailma esimese e-Residentide digitaalse riigi kommuuni.
  Eelregistreeritud e-Residentide peal läbiviidud uuring näitas, et tänasest 18,000 eelregistreerunutest 65% soovib e-Residentsust, et oma uus või olemasolev väike äri Eestisse tuua. e-Residentide jaoks kasuliku kommuuni loomine parima praktika ja koostööpartnerite leidmiseks on loogiline järgmine samm e-Residentsuse arendamisel.
  Siiski tervelt 35% eelregistreerunutest soovib meiega ühineda hoopis erineval eesmärgil. Selleks on kuuluvustunne millessegi suuremasse kui selgete piiridega ümbritsetud riik, range reeglistik ja selle sees kaotatud privaatsustunne. See eesmärk on vabadus, läbipaistvus, austus, e-demokraatia, uus maailmakord. e-Residentsus annab maailmakodanikele uudse ühtekuuluvustunde, mis seob meid mitte meie rahvuse või nahavärvi, vaid meie väärtushinnangute järgi. Loome platvormi, kus üheskoos leida uusi võimalusi ja ühiskondlike väärtuseid, mida e-ühiskonna abil realiseerida.
  Selleks, et neid maailmakodanikke kõnetada, ei piisa lihtsalt e-Residendi kaartide väljastamisest. Idee on ehitada üks digitaalne sotsiaalkeskkond, kommuun, kus kõik e-Residendid ja Eesti Vabariigi kodanikud saavad koguneda, olenemata päritolust, orientatsioonist või nahavärvist. See on koht, mis loob aluse uueks diskussiooniks – milline on see maailm, kus uus generatsioon noori soovib elada? See on koht, kus see uus digitaalne maailmakord võiks alguse saada. Alustuseks tekitaks e-residentidega virtuaalse diskussiooniruumi, mille käigus mõtestaks lahti selle olemuse ja visiooni. Seejärel saame mõelda vabatahtliku ühisrahastuse peale näiteks Kickstarteris.
  Arenguidee stipendiumi eesmärk on töötada välja esimese 10,000 aktiivse e-residendiga veebipõhine kommuun. Aastase projekti ajakava on järgmine:
  2015 september – november: Kasutuslugude kaardistamine;
  2015 detsember: Lahenduse välja töötamine;
  2016 jaanuar – veebruar: Arendustööd;
  2016 märts – juuli: Kommuuni kasvatamine 10,000 e-residendini;
  2016 august: e-Residendi digitaalse kommuuni sisenemine ühisrahastusplatvormi koos kommuuniga.
  Oodatav mõju Eestile:
  - Õpime ise olema tolerantsem rahvas ilma, et oleksime ohustatud immigratsioonilainest;
  - Võimaldame e-Residentidel jagada edulugusid, parimart praktikat ning lahendada ühiseid väljakutseid;
  - Tõstame Eesti brändi väärtust eeskujuliku e-demokraatia riigikorraga;
  - e-Residendi kommuuni inimestel on imepärane võimalus asutada hiljem siia ka ettevõte ja jääda kasutama Eesti avaliku ja erasektori teenuseid, mis toob otseselt ka lisa maksutulu.

  Vaata videot: https://youtu.be/jqYgTOsCSKY

  Lisa pooltargument

  Lisa vastuargument