Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • Motivatsioon toob tootlikkuse

  Viimasetel aastatel on töökultuur ja töö tähendus inimese jaoks märgatavalt muutunud. Töö ei ole pelgalt inimese põhivajaduste rahuldamine, vaid väljakutse, mis pakub arengut, rahulolu ja eneseteostust. On olemas üks võimalus töömotivatsiooni tõsta, aga ma ei räägi praegu enesearengu koolitusest. Alustaksin teisest otsast. Tooksin töökeskkonda midagi visuaalset, käegakatsutavat, mis hakkab kandma motivatsiooni eesmärki. Tooksin töökultuuri tegevused, millest kujunevad traditsioonid.

  MIS? Soovin arendada töökeskonna ja -motivatsiooni disaini ning pakkuda vastavat teenust ettevõttele. Teenus ei pruugi olla ühekordne projekt: tagamaks parimat tulemust, soovin luua püsiteenuse paketi, et progressi suunata. Teenuse tulemusel toimuvad füüsilised muudatused ja juurutatakse ka konkreetsed tegevused. Tekib suurem õnnelikkus, usaldus, koostöö, sotsiaalsus, loovus, tänutunne, personaalsus ja seega ka suurem tootlikkus. Ettevõte peaks olema valmis investeeringuteks, kuid kehtiva eelarve ümbersuunamine võib tuua kaasa ka kulude vähenemise või samal tasemel hoidmise.

  Näide: ideede tahvel, kuhu töötajad kinnitavad oma unistused ja mõtteterad; klientide referentsi sein; rändkarikas, mis annab tunnustust; ekraanid live-ülekandega Tartu ja Tallinna kontori vahel; ettevõtte raamatukogu loomine 0 euroga; uus töögraafik 36 + 4 h; muusika ja loomad kontoris; koosolekuruumi mööbel, et kohtumine peetakse püsti seistest; tänulikkust väljendava äpi kasutamine; positiivset tagasisidet andva koosolekuformaadi juurutamine; CV-le lisaks video-kaaskiri; koostöö taludega tervislikkuse edendamiseks, konkursid tiitlitele, firmaüritused.

  MIKS? Miks peaks töökeskkond, kus veedan peaaegu ühe kolmandiku elust, olema mulle sümpaatne? Esiteks, töömotivatsioonil on suur mõju nii ettevõttele kui ka töötajale. Hästi motiveeritud inimene kasutab kuni 80% oma võimetest, halvasti motiveeritud seevastu vaid 15–20%. Organisatsiooni juhtimine on eesmärkide saavutamine, kasutades inimeste võimeid ja oskusi tööprotsessis. Millises suunas inimeste käitumine organisatsioonis kulgeb, sõltub suuresti töötajate motiveerituse astmest.

  Teiseks, üha rohkem inimesi peab positiivset töökultuuri enesestmõistetavaks, mitte valikuliseks hüveks. Talentide värbamiseks tuleb saavutada reputatsioon: see asutus on suurepärane koht, kus töötada. Mis eristab teid sama pakkuvast konkurendist – sinu heaks töötavad talendid!

  Kolmandaks, miks just disaini kaudu, mitte koolituse näol? 83% teabest saab inimene nägemistaju vahendusel. Populaarsust kogub sisekujunduse trend, mis suunab inimeste liikumist ja võimendab inimpotentsiaali. Näiteks paigutatakse trepp keset kontorit, mitte nurka. Mida rohkem kolleegid omavahel sotsialiseeruvad, seda suurem on tootlikkus ja loovamad ideed. Kindlasti olete osalenud mõnel kasulikul koolitusel, nõustunud öelduga ja tundnud kõrgendatud motivatsiooni. Kahjuks aga kestab taoline ülendatud tunne nädalakese ning hajub peagi. Sestap on vaja töökeskkonda reaalseid, füüsilisi muudatusi, mis alati silme ees, või juurutada mõnd konkreetset tegevust. See hoiab motivatsiooni üleval püsivalt ja traditsioonide kujunemisel kestab edasi inertsist.

  KELLELE? Nendele, kes tunnevad, et tema ümber töötavad targad ja head inimesed, aga millegipärast ei anna nad endast 100%. Teenus on sobiv kõikidele ettevõtetele: kodumaine, rahvusvaheline, büroo, tootmine, teenindus, alustav firma, kes hakkab kontorit valima, pikka aega tegutsenud firma, kes tunneb, et vajab turgutust. Aktuaalne ettevõtte omanikule, kes tunneb, et juhi või töötajate suhe ettevõttega vajab uut energiat. Kasulik firmadele, kes planeerivad uut struktuuri või soovivad lihtsalt veel paremad olla.

  TULEMUS? Ettevõtte tootlikkus kasvab: rohkem arv ülesandeid lahendatakse väiksema aja jooksul ja suurema kvaliteediga. Inimeste tervislik seisund paraneb. Töötajate väljaränne langeb: talendid jäävad Eestisse, välismaal olevad eestlased naasevad ja välismaalased tulevad Eestisse. Tööhõivekulud vähenevad: suur hulk häid kandidaate, kaadri voolavus langeb, uute õpetamisele kuluv aeg väheneb. Branding: töökeskkond ja töötajad kannavad ettevõtte brändi ning toimub reklaam, mis toob uusi kliente, tagab olemasolevate lojaalsuse.

  2. EESTIS PRAEGU Tervise Arengu Instituudi uuring näitab, et 47% inimestest tunneb üleväsimust ja rohkem kui kolmandik elanikkonnast teeb ületunde. Tööstressiga seotud terviseriskid on Euroopa Liidus teisel kohal. Eesti on tööstressi ja läbipõlemise tajumiselt Euroopas esirinnas. Tööstressi tunneb 33,2% ja läbipõlenuid on 15%. Üle kolmandiku töötajatest mõtleb uue töökoha otsimise peale, pea 25% eestlastest ei soovitaks heal sõbral oma töökohale kandideerida. Üle 50% töötajatest väidab, et nende töö haarab neid emotsionaalselt. Rohkem kui 25% inimestest peab oma tööd emotsionaalselt raskeks. Eestlased märkisid, et olulist mõju töömotivatsioonile ja tootlikkusele omavad töö mõttekus, arenguvõimalused, juhtimise kvaliteet, toetus ja kogukond tööl. Küsides, mis motiveerib töötajaid, asetasid tööandjad töötingimused eelviimasele kohale, töötajad aga lausa teisele kohale.

  3. NÄITEID MAAILMAST. Järgnevalt erinevate uuringute ja artiklite andmed, et toetada ideed numbritega: 70% töötajatest eelistab materiaalse hüve asemel meeldivat töökeskkonda. 10 miljonit töötajat hõlmanud küsitlus tuvastas, et sidususele (engagement) avaldab kõige enam mõju usaldus kolleegide vahel ning ülemuse ja alluva vahel. 95% juhtidest, kes said Best Companies to Work For® sertifikaadi, nentisid, et tunnustus on üks tähtsamaid faktoreid, mida tuleb anda ja saada. 37% töötajatest vastas, et rohkem personaalset tunnustust paneks neid paremini töötama.

  Mugav, turvaline, hea ventilatsiooni ja valgustusega töökoht tõstab tootlikkust keskmiselt 16% ja töörahulolu 24%. Keskmine töötaja kulutab 4,3 tundi nädalas paberite otsimisele. Investeering ergonoomilisse mööblisse tõstab keskmiselt 12% võrra ettevõtte tootlikkust. Mitme arvutiekraani kasutamine tõstab tootlikkust 9–50% sõltuvalt ametikohustustest. Tugeva õppekultuuriga organisatsiooni tootlikkus on keskmiselt 37% suurem kui tavalistel firmadel. Iga kulutatud dollar töötaja tervisele tõi ettevõttele tagasi 2,71 dollarit ja haiguspäevad vähenesid 80% võrra.

  Näide: Kõnekeskuse puhkeala laiendati ja peeti pikemaid pause. Tootlikkus kasvas, sest rohkem arv töötajad sai koos puhkepausi pidades jagada nõu, kuidas kliente veenda. Ettevõttes oli üks kohvimasin kuue töötaja koha. Samad inimesed kasutasid sama masinat iga päev. Ettevõte suurendas puhkeala, paigaldas ühe suure kohvimasina 120 töötaja kohta. Ühe kvartali möödudes müük tõusis 20% ja tõi ettevõttele 200 miljonit dollarit. Hot desk’i idee on, et töötajatel ei ole kindlat töölauda, see valitakse vastavalt ülesandele, meeskonnale; suheldakse töötajatega, kellega tavapäraselt kokku ei puutu. Osakondadevaheline suhtlus tõusis 17% ja kui müügiesindaja suhtlus väljaspool müügiosakonda tõusis 10%, siis ka tema müük kasvas 10%.

  Jagatakse prestiižseid tunnustusi, nagu World coolest office, Most Democratic workplace, Great Place to work, Game Changers 50, World’s Best Multinational Workplaces. Ettevõtted, kelle printsiibiks on olla parim tööandja, on tõesti edukad: Google, Virgin Group, Apple, Facebook, Twitter ning 2014. aasta parimaks töökohaks kuulutatud Airbnb. Google’i, kes on nr parim tööandja maailmas, aktsiate väärtus on tõusnud 800%.

  4. TEENUSE ETAPID
  Hetkeolukorra mõõtmine, eesmärkide kaardistamine, teenuse lõpus enne-ja-pärast-tulemuste analüüs
  Kehtiva boonustepoliitika analüüs ja ümbersuunamine.
  Interjööri vastavuse analüüs logole ning kandva teema leidmine
  Värvide, valgustuse, ventilatsiooni, mööbli, müra ja temperatuuri analüüs ja parandamine
  Töö- ja puhkealade, töö- ja puhkeaja ning koosolekuruumide ümberkorraldamine
  Olemasolevate pindade (nt seina) disain, et need kannaks motivatsiooni
  Tunnustust ja usaldust väljendavate vahendite kasutusele võtmine
  Õppimist, õpetamist ja jagamist propageeriva keskkonna loomine
  Sotsiaalset sidusust ja kogukonnatunnet tekitavate vahendite kasutusele võtmine
  Värbamispoliitikasse uute ideede implementeerimine
  Reklaami edendavate vahendite kasutusele võtmine

  Lisa pooltargument

  Lisa vastuargument