Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • Üks visioon...

  ...teistsugusest, koos ja üksmeeles loodud maailmast, uuest ühiskonnakorraldusest, jätkusuutlikust otsustus- ja majandusmudelist, mis võib alguse saada siin meie kallil Eestimaal...

  ...liikumisest millel pole veel õiget nimegi, kuid mida võib iseloomustada kui Avatud Vabade Ühiste Ruumide Võrgustik, mis ühendab kõiki Eestimaal elavaid inimesi: rikkaid ja vaeseid, eestlasi ja venelasi, linna- ja maarahvast, poliitikuid ja tavainimesi, noori ja vanu, mehi ja naisi...

  Alguse võib see liikumine saada selliste Avatud Vabade Ruumide loomisest ja registreerimisest igal pool üle meie maa. Selleks on vaja leida sellised ruumid, ei ole tähtis kas maal või linnas, sees või väljas, suured või väikesed, kuid ruumid mis vastavad järgmistele tingimustele:

  *see ruum on avatud kõigile

  *selles ruumis võib teha kõike, mida ja kuidas otsustatakse koos, hetkel kohalolevate inimestega konsensuslikke otsustusmeetoditega ehk leides ühise arusaamise ja mõistmise läbi tähelepaneliku kõigi kohalolijate poolt ja vastu arvamuste ärakuulamise.

  *seda ruumi luuakse, toetatakse ja majandadatakse koos, ühiselt panustades annetuslikult nii materiaalselt kui mittemateriaalselt: rahaliselt, esemeseliselt, ajaliselt, tegevuseliselt

  *see on avatud kogu aeg ehk 7/24

  *kella kui sellist seal ei eksisteeri, ajagraafikut toimuva suhtes ei ole. Aeg on niiöelda tunnetuslik. See algab siis kui see algab ja lõppeb siis kui see lõppeb. Antud korraldusega tagatakse iga käimasoleva protsessi tulemuslik ja stressivaba lõpetamine ja välditakse ühe protsessi-sündmuse häirimist, katkestamist ja lõhkumist teise poolt

  *sellel ruumis ei kehti omanikuõigus, see on kõigi ühisomand, kõigi kodu

  *selles ruumis ei ole võimupüramiide, au ja ametinimetusi, ei ole parteisid ega huvigruppe, ei ole kedagi, kes on teisest tähtsam, kes saaks õiguse otsustada ainuisikuliselt asjade ja toimuva üle, kelle arvamus oleks tähtsam ükskõik kelle kohalviibiva inimese arvamusest

  Lisa pooltargument

  Lisa vastuargument