Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • Autojuhi liikluskäitumispõhine kindlustussüsteem

  Noorte liiklejate lisandumine liiklusesse on sageli seotud uute olukordade ning liiklusohtlike võtete kasutamisega kogenematusest. Lahenduseks on juhi liikluskäitumist jälgiva seadme väljatöötamine, mis edastaks andmed automaatselt andmebaasi ning mille tulemusena oleks õigete sõiduvõtete kasutamise korral inimese liikluskindlustuspoliisi maksumus soodsam. Seadme kasutamine on vabatahtlik ning eeldab isikupõhist liikluskindlustussüsteemi.

  Eesti liikluskultuur on küll aastate jooksul paranenud, samuti nagu on aastate jooksul vähenenud liiklusõnnetustes kannatanute ja hukkunute arv, kuid need näitajad jäävad endiselt kaugele maha Põhjamaade tasemest. Ennekõike on probleem noorte liiklejatega, kuna nende lisandumine liiklusesse on sageli seotud uute olukordade ning liiklusohtlike võtete kasutamisega kogenematusest. Noorte juhtide riskiaste on kõrgem ning sellest tulenevalt ka liikluskindlustusmakse.?

  Käesoleva idee mõte on kokku panna Eesti disaineritest ja mobiilitehnoloogiaid valdavatest spetsialistidest meeskond, kes töötavad välja "väikese karbikese", mis koosneb SIM-kaardist, kaamerast, sõidukiirust analüüsivast tarkvarast, mille autojuht asetab armatuurlauale ning mis fikseerib juhi liikluskäitumise (kiiruse, liikluses kasutatavad võtted ja manöövrid jne) ning edastab need automaatselt andmebaasi.??

  Kui liikluses kasutatavad võtted on õiged (avariisid ja liiklusohtlikke olukordasid ei ole) ja sõidukiirust ei ületata, siis on võimalik saada liikluskindlustuspoliis soodustusega. Mida pikemalt on seadet rakendatud, seda paremaid soodustusi liikleja saab. Tänane trahvidel põhinev süsteem ei ole piisavalt motiveeriv ja liiklejate käitumist mõjutav, kuna liikluseeskirjade rikkumine võib tuua küll trahvimakse, aga liikluskindlustuse maksele see mõju ei avalda, kuni autoga pole tehtud avariid.

  Süsteemi rakendamise tulemuseks on parem liikluskultuur, vähem õnnetusi, fikseeritud õnnetused (kaamera) ja nende tekkepõhjused. Süsteemi rakendamine eeldab nii tehnoloogilist tootearendust kui ka seadusemuudatust, et võimaldada soodsamaid kindlustustasemeid ja motiveerida ning premeerida korralikke liiklejaid.

  Lisa pooltargument

  Lisa vastuargument