Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • Rahaõpetus kooliprogrammi

  Väga kummaline ja samas ka absurdne on olukord, et ikka veel ei ole hiljemalt gümnaasiumi õppekavas kohustuslikku rahandusainet. Ometi on rahadega hakkama saamine elu üks olulisemaid aspekte. Seega minu konkreetne ettepanek on muuta "eraisiku rahandus" hiljemalt gümnaasiumis kohustuslikuks õppeaineks.

  Meie koolides õpetatakse väga erinevaid aineid, sh näiteks kunsti- ja muusikõpetust, aga ka keemiat, füüsikat, bioloogiat jne. Samas hilisema elu peale mõeldes on nii mõnegi aine süvitsi õppimise väärtus veidi küsitav. Elu ja vajadused on muutunud ja oluliseks on kerkinud uued teadmised ja oskused. Meie koolides järgitakse suures plaanis aga endiselt nõukogude korra ajal välja kujunenud õppekavasid. Riigi kord ja majandussüsteem on muutunud, aga koolis õpetatav ei ole sellega väga kummalisel kombel ikka veel kaasa tulnud.
  Süvitsi õpetatakse meie koolides küll aineid, millega hilisemas elus puutuvad kokku pigem väiksem osa inimestest, ent üldse ei õpetata toime tulema rahaga. Viimasega puutuvad aga oma elus otseselt kokku eranditult kõik inimesed. Kas siin ei ole vastuolu?
  Meie üldhariduskoolides on äärmiselt vajalik tuua sisse kohustuslik eraisiku rahanduse kursus.
  Kui praegu üritame erinevate seadustega võidelda vähestest rahalistest teadmistest tingitud tagajärgedega, siis kas ei oleks õigem tegeleda põhjustega? Eraisiku rahanduse õpetamine koolis aitaks ära hoida finantsraskustesse sattumist tulevases elus, veel enam see aitaks kaasa ka ettevõtluse kasvule. See omakorda oleks positiivne sisend ka Eesti majandusse laiemalt.

  Toetan eraisiku rahanduse kursuse ideed. Pakun lisaks õpetust teemal riigi rahaallikad. Noored inimesed võiksid teada, et riigi rahakoti suurus on piiratud ja kui riigitöötajate palgad suurenevad, siis selleks peab tulema riigikassasse kusagilt!! raha juurde. Missugused on need katteallikad ja kui suure osa protsentuaalselt üks või teine osa moodustab. Enamikul inimestest on ettekujutus, et riik ei taha raha maskta, st on kitsi ja rahva peale ei mõelda.
  Ka eraettevõtlusega alustamine võiks olla sama valdkonna teema.
  Võrrelda võiks ka riigi ja eraettevõtte majandamise erinevusi.
  Arvutada läbi laenuvõtmisega kaasnev rahakulu. Praegu arvutatakse 12. klassis integraale. Ajutreeninguks on see hea, aga elus toimetulemiseks üsna mittevajalik õpe.
  Eeldan, et kui koolis õpetatakse rahaga toime tulemist, siis ehk jääb vähemaks ka arutute laenude võtmine lapsevanemate poolt ja kui laenu on tõesti hädasti vaja, siis osatakse hinnata selle kulukust.

  Alustama peaks juba algkoolis. Tarvastu Gümnaasiumis, kus ma õppisin, on tore algatus koolikohviku juhtimise andmises 100% üheks õppeaastaks 11.klassi õpilaste kätte. Olin üks neist õnnelikest ning enamus "kliendid" olid tegelikult 1-4 klassi õpilased. Üks läbi erinevate mängude, lugude õpetlik tund nädalas raha ja elustoimetuleku teemal peab olema õpilasel juba algkoolist.

  Lisa pooltargument

  Lisa vastuargument