Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • Loome tervet Eestit katva rahvuspargi

  Olemasolevad eritasemelised kaitse- ja hoiualad ning ka nende vahele jäävad piirkonnad koondataks terviklikuks rahvuspargiks. Seejuures rahvuspark ei tähenda lausalist loodusreservaati, vaid keskkonna ning inimese ja tema tulundusliku tegevuse vastutustundliku koostoime ala, eesmärgiga säilitada olemasolevad kultuurlised ja maastikulis-looduslikud väärtused ning tavad, mis Eestis on olemas, kuid paljudest teistest maadest on juba päästmatult hävinenud.

  Olemasolevad eritasemelised kaitse- ja hoiualad ning ka nende vahele jäävad piirkonnad koondataks terviklikuks rahvuspargiks. Seejuures rahvuspark ei tähenda lausalist loodusreservaati, vaid keskkonna ning inimese ja tema tulundusliku tegevuse vastutustundliku koostoime ala, eesmärgiga säilitada olemasolevad kultuurlised ja maastikulis-looduslikud väärtused ning tavad, mis Eestis on olemas, kuid paljudest teistest maadest on juba päästmatult hävinenud.

  Eestile, kes on võimetu saama suureks arvult, on just siin võimalus pälvida rahvusvahelist sümpaatiat ning pakkuda kindlustunnet omaenda tulevastele põlvedele. Eesti keskkonnaväärtus ei sisaldu mitte ainult selles viiendikus maa-alas, mis on kaitsealade koosseisus, ei, Eesti erakordsus on just selles, et ta maastike väärtus paikneb suhteliselt ühtlaselt üle kogu maa. Ning see ei puuduta ainult looduskeskkonda, vaid ehk olulisemalgi määral kultuuri ja inimtegevust.

  Meie suurimadki maanteed kulgevad läbi päris metsa, kus elavad päris karud ja päris hundid, kes päriselt kimbutavadki lambakarju, päris metssead tungivad kartulisse ning päris põdrad noorendikesse, kus talvel tuiskab lund ja kus kevadeti mängivad päris metsised ja tedred. Meil on aasad ja palud, puutumata rabamaastikud ja inimtühjad mererannad, puhtaveelised metsaojad ja laukad, me tunneme puid ja korjame seeni ning marju, teeme sisse päris moose ja pressime päris õunamahlad.

  Meie linnadel on keskajast südamed ja ainulaadsed puust eeslinnad, kus aga ei ela mitte lõimimatud radikaalid ega teise põlve autopõletajad. Üldse elame üht astridlindrgenlikku bullerby-elu, kus lapsed käivad ranitsad seljas ise koolis, kus suvevaheaeg kestab kolm kuud, meie lumi on valge ja muru roheline. Ja selle kohal on e-taristu, kus vabad wifivõrgud ja e-teenused on saanud inimõiguseks.

  See väärib kaitset ja säilitamist mitte ainult meile endale, vaid tervele inimkonnale. Eesti rahvuspark, kui selle tõesti loome, võib olla Refugium Europae.

  Just see võiks olla Eesti uus narratiiv. Kui see siduda ühistegevuslikul ja koostöövõrgustikel toimival mikromajandamisega, siis võiksime Eestis olla innivaatorid uue maheda maailmamudeli rakendamisel ja katsetamisel! Eesti ekoriigiks!

  Lisa pooltargument

  Lisa vastuargument