Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

  • Sisene Facebookiga
  • Sisene ID-kaardiga
  • Sisene Mobiil-ID-ga
  • Uued tõmbekeskused

    Luua riikliku toega uued asulad, kus avaliku sekotri ehk riigi omandis olevaid elupindu pakutakse, et niimoodi maakohtadesse elu viia. Eelisjärjekorras saavad elama asuda need, kel piirkonna jaoks töökohti loovad reaalsed äriideed on.

    Lisa pooltargument

    Lisa vastuargument