Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • Igaühele oma mentor

  Meie ühiskonnas on peidus väga palju teadmisi ja oskusi, mis võiks aga oluliselt rohkem esile pääseda. See tähendab, et meil igaühel on teadmisi ja oskusi, mida teistele huvilistele edasi anda. Olgu selleks siis professionaalsed või nö hobiteadmised - näiteks IT-mees võiks oma teadmisi jagada IT-huvilisega, hobiaednik aga inimesega, kes aiandusest rohkem teada soovib. Sellise teadmiste ja kogemuste vahetuse lahenduseks sobib hästi internetiportaal.

  Üks mees haaras iseenda juustest ja tõstis ennast sel viisil mülkast välja. Kui mõnel ettevõttel või ministeeriumil raha puudu, päästavad sisemised ressursid. Meie, rahvas, hoiame endas samuti tohutut teadmiste ja oskuste varu. Sellele võiksime rõhuda, seda võiksime omavahel jagada. Loome internetiportaali, kus igaüks võib olla nii mentoriks kui menteeks. Õpime üksteiselt ja õpetame üksteist. Nii arendame üheskoos oma teadmised ja oskused uuele tasemele.
  See tähendab, et meil igaühel võiks olla mentor, kes meid huvipakkuval alal nõustab, kelle poole saame oma küsimustega pöörduda. See mentor ei pea olema isegi seotud otseselt mõne alaga, saab ka üldisemalt, meie terviklikule arengule aitaks kaasa ka ju nn. elumentori või popimalt väljendades life coachi olemasolu.
  Samas on meil kõigil ka mingeid oskusi ja teadmisi, mida teistele edasi anda – olgu see siis kudumine, laste kasvatamine, kodu renoveerimine, kaalulangetamine, tervislik toitumine, mõne spordiala harrastamine, finantsturgudel toimetamine, juriidiliste küsimuste lahendamine, mõne keele valdamine või mis iganes. Igaüks oskab midagi.
  Väike näide - Mati oskab programmeerimist ja Kati on aastaid tegelenud maratonijooksuga. Mati on endale eesmärgiks seadnud maratoni jooksmise, aga ei tea kuidas selleni täpselt jõuda. Kati aga tunneb, et vajab edukamaks toimetulemiseks paremaid programmeerimise oskusi. Lahendus on silmaga nähtav – kas pole? Mati ja Kati aitavad üksteist ja tõusevad seeläbi soovitud alal uuele kõrgusele. Küsimus on ainult selles, kuidas Mati ja Kati üksteist leiavad. Siin ongi lahenduseks ehk kohtumispaigaks mentorportaal.
  Muidugi reaalsuses on osalisi rohkem – Julia on Jüri mentor ja Jüri omakorda mentoriks Dimitrile. Dimitri aga juhendab Villut. Igaüks neist oskab ja teab midagi, mida edasi anda, samas soovivad nad mõnel muul alal ka ise arendada. Olgu siis tegu karjääri või hobi edendamisega – edukusele aitavad kaasa mõlemad. Nii tekib sünergia ja vabaneb tohutu ressurss – meie kõigi teadmised ja oskused. Eesti areneb, kui arenevad siin elavad inimesed! Mõnus ja edukas Eesti koosneb rahuolevatest, tugevate teadmiste ja oskustega üksikisikutest!
  Erinevaid mentorprogramme ja mentorlussuhteid on muidugi loodud varemgi ja luuakse ka edaspidi. Tihti kasutatakse sellist õpetamise ja õppimise meetodit äri alustamisel, aga ka mujal – ülikoolides või töökohtades sisseelamiseks. Isiksuse kui sellise tasakaalustatut arengut suunab eriti idamaises kultuuriruumis samuti mentor, keda tihti ka guruks nimetatakse. Seega ei ole selline üksteise aitamine midagi uut, vastupidi, tegemist on väga vana traditsiooniga. Mentorportaali idee on sellele traditsioonile ja ennast tõestanud meetodile anda tänapäevane kuju ja viia see rahva hulka.
  Mentorportaalil on lisaks teadmiste ja oskuste vahetamisele, tõstmisele ka mitmeid positiivseid kaasnähte. Näiteks ühtekuuluvustunde suurendamine – üksteist aidates kasvame me paremini kokku. Integratsioon, mis otseselt võiks väljenduda näiteks keeleõppe kaudu – eesti keelt kõnelejaid aitaksid muukeelsetel inimestel paremini eestikeelses ühiskonnas toime tulla, samal ajal saaksid soovijad ka ise näiteks vene keelt õppida. Põlvkondade lähendamine - vanemad inimesed õpetavad nooremaid ja nooremad omakorda vanemaid. Vaimse ja füüsilise tervise paranemine – suuremad teadmised ja oskused tõstavad enesekindlust, muutes meid seeläbi meie endi ja ka teiste silmis väärtuslikumaks. See aga tähendab positiivsemat meeleolu, vähem stressi ja lõpuks ka vähem füüsiliselt avalduvaid probleeme.
  Headuse ja rahva jõul, üksteist aidates saame me paremaks, tõstame nii enda kui kogu rahva teadmised ja oskused uutele kõrgustele. Me oleme korduvalt tõestanud, et rahvana, koos oleme tugevad, isegi võitmatud. Oleme tõestanud tolerantsust ja abivalmidust. Mentorportaal looks võimaluse selle kõige realiseerumiseks – me areneksime paremaks nii üksikisikutena kui ka kogu rahvana, riigina.

  Mõte on hea, kuid lahendamist vajab kompetentsuse ja/või/ehk usalduse küsimus.

  Aitäh, Aavo! Olen realiseerimise peale ka veidi mõelnud. Kompetentsuse ja usalduse teema on väga õige tõstatus, kindlasti üks olulisemaid teemasid. Samas õnneks on siin ka lahendusi - näiteks ID-kaardi/facebookiga sisse logimine, kasutajate hinnangud, arvamused (sh 5-tärni süsteem) jms.

  Mulle küll meeldib see idee. Iga uue oskuse omandamise jaoks õpetaja palgata ei ole ju mõeldav, seega miks mitte rakendada "vorst-vorsti vastu" ideed. Juba ammu mõtlen, et keegi võiks mulle käsitöö erinevate tehnikate osas näpunäiteid jagada, aga raske on sellist inimest lambist leida. Selline portaal lahendaks hoobilt probleemi. :)

  Oleme "Tagasi kooli" algatuse juures ka seesugust mõtet mõelnud! Infosüsteem, mida täna kasutame, saaks mõningate kohanduste / edasiarendustega olla heaks aluspinnaseks idee virtuaalsele keskkonnale. Rõõmuga räägime lähemalt!

  Lisa pooltargument

  Lisa vastuargument