Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • Eesti Ekspordihüpe

  Eesmärk on luua Eesti ettevõtete jaoks valdkonnapõhised turundus-ja müügiettevõtted (lühidalt: TM Ettevõte), mille peamiseks ülesandeks on Eesti ettevõtete teenustele ja toodetele välisturgude leidmine ning turundus- ja müügitegevus.

  TM Ettevõtted tegutsevad turunduse ja müügiga vaid konkreetse valdkonna põhiselt ning omavad konkreetse valdkonna reaalset ning pidevalt arenevat turundus-ja müügikompetentsi.

  TM Ettevõtted on isemajandavad ehk teenivad oma tulu müügiprotsendina.

  Valdkonnapõhised turundus- ja müügiettevõtted ekspordi soodustamiseks ning kõrgema lisandväärtuse loomiseks.

  Eesmärk on luua Eesti ettevõtete jaoks valdkonnapõhised turundus-ja müügiettevõtted (lühidalt: TM Ettevõte), mille peamiseks ülesandeks on Eesti ettevõtete teenustele ja toodetele välisturgude leidmine ning turundus- ja müügitegevus.
  TM Ettevõtted tegutsevad turunduse ja müügiga vaid konkreetse valdkonna põhiselt ning omavad konkreetse valdkonna reaalset ning pidevalt arenevat turundus-ja müügikompetentsi.
  TM Ettevõtted on isemajandavad ehk teenivad oma tulu müügiprotsendina. Riigi peamine tugi on eelkõige stardi- ja esmakasvufaasis.
  TM Ettevõtete poolt müüdavaks ressursiks potentsiaalis on kogu Eesti antud valdkonna võimekus. TM Ettevõte saab kujundada valdkonna arengut vastavalt sellele, milliste toodete või teenuste järele on nõudlus, samuti saab ta hajutada nõudlust erinevate sisendettevõtete (eksportijad) kaupa.
  Kõige olulisemaks eelduseks on see, et Eesti valdkonnapõhised ettevõtted ei konkureeri ekspordi pärast vaid teevad sünergilist koostööd omavahel ning koostöös TM Ettevõttega.

  RIIGI ROLL:

  1. Luua alused valdkonnapõhiste TM Ettevõtete tekkeks.
  2. Kuna TM Ettevõtte põhifookus on tegeleda toodete ja teenuste müügiga välisturgudel, siis luua ühtne baastaristu TM Ettevõtte efektiivseks toetamiseks: raamatupidamise -, analüüsi-, toetavate tugiteenuse, IT- ja õigusteenuse pakkujatest. Samuti võimaldada saatkondade ja välisesinduste kaudu igakülgset abi TM Ettevõtetele asukohariikides.
  3. Alustuseks komplekteerida rahvusvaheliste personalifirmade abiga tuumikmüügimeeskonnad, kelle erinevatel liikmetel on ühelt poolt pikaajaline reaalne kogemus konkreetses valdkonnapõhises toodete ja teenuste müügis ja teisalt innovaatiline „out of box“ mõtlemine . Antud tuumikmeeskond komplekteerib ise enda esmased müügiabilised ja -meeskonna. Kõik taustaks vajalikud tugiteenused on ülaltoodult lahendatud.
  4. Luua motivatsioonisüsteem ning reeglistik, mis annaks mõjuva põhjuse eelkõige teenindada Eesti ettevõtteid (samas tulevikus ei piiraks TM Ettevõtte tugeval müügimeeskonnal pakkuda oma kompetentsi ülemaailmselt).
  5. Riik on väikeosanik ehk omab < 20% osalust igas TM Ettevõttes. Ülejäänu on nii oma töötajate osalus kui ka kaasatud erakapital.
  6. Riigi roll on eelkõige käivitamine ning esimese kasvufaasi finantseerimine, seejärel enda taandamine väikeosanikuks, edasi on ettevõte isemajandav!

  MÕJUD:

  Erinevate valdkonnapõhiste TM Ettevõtete võrgustik koostöös riigi, erasektori, tootmis- ja teenindusettevõtetega (eksportijad) peaks suurema tõenäosusega viima sünergilise jõuna ettevõtteid eksporditurgudele kui see, et igaüks ise oma tarkusest, killustatult ning mis peamine igaüks eraldi võetuna maailmamastaabis vägagi väikesena tegutseks.

  TM Ettevõtted oma töö tulemusena peaksid võimaldama leida ekspordivõimalusi kõrgema lisandväärtusega toodete müügiks. Seeläbi ka samm-sammuliselt viies valdkonnapõhiste ettevõtete tootmise uuele kvaliteedile n.ö. toiduahela alumisest otsast lihtsakoelise allhanke tegemisest liikudes teadmiste ja tehnoloogi mahuka ning ka kõrgelt hinnatud tootmise ja teenuste suunas.

  TM Ettevõtete efektiivse tegevuse üheks tulemiks on ka valdkonna ettevõtete muutumine atraktiivsemaks kui tööandja. Kindlamad ning kõrgema tulususega toodete ja teenuste ekspordivõimalused loovad omakorda võimekuse luua kõrgemate nõuetega ja ka kõrgemini tasustatavaid töökohti ning võimaluse automatiseerida rutiinseid lihtöid. Sellised perspektiivid ja võimalused meelitavad ligi kõrgelt haritud ning võimekaid spetsialiste. Kvaliteet võidab kvantiteedi ehk n.ö. lihtsast keevitusangaarist saab kõrgtehnoloogiline ettevõte.

  Vaata videot: https://www.youtube.com/watch?v=sedaEIoleVeelOlemas

  Lisa pooltargument

  Lisa vastuargument