Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • Organic Estonia

  Organic Estonia, esimene maheriik maailmas, kus pindalast üle 51% on maheregistris. Kuna meie pindalast moodustab mets üle 50%i ja metsa meie üldjuhul ei väeta ja ka ei pritsi, siis on lihtne teda võtta maheregistrisse. Sõna organic läheb korda järjest suuremale osale ühiskonnast. Õige turunduse, müügi ja tootearenduse korral annaks tekitada suure hulga töökohti Eestisse ja seda eelkõige ka maapiirkondadesse.

  ORGANIC ESTONIA!

  Eesti pindalast katab mets üle 50%. Seda ala me valdavalt ei pritsi ja ei väeta.
  Tegeledes igapäevaselt Eesti kaupade ekspordiga Aasiasse, siis olen puutunud kokku pidevalt küsimusega, miks on Eesti eriline.
  Meil on puhas keskkond, palju metsa, kõigest sellest saavad välispartnerid aru. Aga neil on ka just nagu metsa ja teatud kohtades ka puhas loodus.

  Aga kui võtta suurem osa Eesti metsa maheregistris arvele, siis võime õelda, et oleme esimene mahe riik, kus üle 50% pindalast oleks organic.
  Lisaks on meil päris palju juba põllumaast mahe, et selline 50% saavutamine oleks reaalne.

  Hea müügisõnum Aasias, USAs ja Euroopas, esimene mahe riik maailmas, kus üle 50% pindalast on organic!

  Olen antud teemal rääkinud ka RMK juhtidega, kelle hallata ligi 40% Eesti metsadest ja kes antud ideed ka toetavad.

  Mahe riigi mainega on lihtsam müüa ka teisi tooteid Aasiasse, mis ei ole mahe tooted. (nt piima, palkmajast või kutsuda siia turiste).

  Selline lihtne ja arusaadav sõnum, mis kõlab hästi ja ka orgnic on selgelt tõusev trend maailmas. Kasutame ära selle, mis meil niigi on olemas. Mis meile tundub loomulik aga mis teatud riikide kodanike jaoks tundub imetlusväärne. Ehk müüme oma riigi puhast keskkonda õige nimega, millest teised lihtsalt arusaavad.

  Kuna Eesti metsad on enamjaolt mahedad, tuleks lihtsudtada mahedate metsasaaduste varumisega kaasnevat paberimajandust.

  Kuna tegemist on keskkonnaalase situatsiooniga, milles me niikuinii elame- siis oleks mõistlik see unikaalsus oma kasuks pöörata. Ideena oleks sellel maailmas kande- ja kõlapinda ning veel- see oleks konkurentsieelis, mida on paljudel väga raske või isegi võimatu saavutada.

  Vähemalt eestlased peaks sööma omal maal toodetud puhast toitu. Vt minu argumente rohkem
  https://www.youtube.com/watch?v=IgdZROgr4v4

  KÕIK Eestis toodetud põllu- ja metsasaadused peaksid olema orgaanilised. See oleks piisavalt ambitsioonikas plaan ja sõnum maailmale. Mingite protsentidega mängimine ei lähe kellelegi väga hästi peale ja sellest nähakse üsna kiirelt läbi. Minu kaks kätt igatahes poolt.

  Hea idee, kuid "organic estonia" on laiem eesmärk kui siin toodud. Lihtsalt lisada metsamaa mahe registrisse, selleks et me silma paistaks numbrites ei ole mõistlik.

  See ongi Eesti uus narratiiv! Aitab otsimisest, hakkame tegema!

  Olen valmis RMK metsade ca ½ miljonile hektarile lisama oma metsatükikeste 20 ha (Tartu maakonna kinnistu nr 72804). Muuseas - metsade väetamine on Eesti seadusega keelatud.

  On teada, et suur hulk endisi rannakarjamaid on roogu kasvanud. mul on proovilapp, kus kasvatan mustsõsta põõsaid, esimesed andsid juba saagi. Kasvavad puhtas õhus, päikese käes, väetamiseks kasutan mere adru. Maitsevad hästi. Eestis on ju neid alasid küllaga ja saaks toota sel viisil väikeste kulutustega tervislikku ja maitsvaid tooteid nii meile kui välisturule.

  Lisa pooltargument

  Mahedast tähtsam on see, et tegevus on jätkusuutlik. Kui Eesti mullad tegevuse tõttu vaesuvad pole see lõpuks kellelegi kasulik. Sobivatesse oludesse sobivad meetodid.

  Lisa vastuargument