Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • Sotsiaalse õigluse, vanurite ja puuetega inimeste elukvaliteedi parendamise ja tagamise süsteem

  Inimene, soovib privaatsust, elada, olla haige ja ka surra oma pesas, kodus. Pikaajaline elukaaslane on lahkunud, sõbrad-sugulased kadunud, lapsed võõrandunud. Kodu leevendab kaotusvalusid ja täidab maailma, loob vajalikkuse tunnet. Eakate hoolekandesüsteemid, aga ka haigete, puuetega inimeste ning töö ja olmeinvaliidide hoidesüsteemid peaks olema orienteeritud eesmärgile – elada nii kaua oma kodus kui see on võimalik ja ka materiaalselt põhjendatud. Sellele prioriteetile on ehitatud ka

  Vanemaid kui 65 a on 15% ühiskonnast, sama palju ja rohkemgi veel, on kõiki muid, küll haigeid-kroonikuid, puuetega jms.
  See on tohutu taak solidaarsele, demokraatlikule ühiskonnale. 2015a riigieelarvest läheb tervishoiule 1,1 miljardit, sotsiaaliale 2,9 miljardit ja eelnimetatutega tegelevale valitsusektorile ~0.4 miljardit) Sellele lisanduvad veel paljud finantssoodustused, erinevaile vanadusastmeile ja haiguskategooriatele ning ravimeile.
  Kokkuvõttes – ühiskond hoolitseb oma abivajavate liikmete eest, on solidaarne, küllaga maksab see solidaarsus inimese näitajate - tervis, vanus, kasvus ning maksab üha rohkem kuni ületab ühiskonna solidaarsuse võimekuse ja ka valuläve. Kodus kroonilise haigena, vanurina, puudega olemine võtab koormust ja leevendab rahavajadust haiglatelt, vähendab vanadekodude-hooldushaiglate-asutuste tarvet ja mis pole vähetähtis, tõstab ja hoiab indiviidi enesehinnangut ja paljudel juhtudel toob ta tagasi ühiskonna väärtuliku liikmena, säilitab ta iseseisvuse ja töövõime. Vähetähtis pole ka see, et see firma töölistaks ka tuhandeid liikumispuudega inimesi ja töötahtelisi vanureid, leevenduks tööjõuvajadus.

  Kes või mis on Õeke, (Sissy)?
  Hoolimata sellest mismoodi on rahastatud meditsiini ja hooldusteenused, kas see on solidaarne, kellel on vastutus, kas omavalitsusel, sotsiaalsüsteemil, haigekassal, püüab SISSY selle süsteemi osaliselt üle võtta, parendada ja lihtsustada ning inimlikustada, isiklikustada, teha empaatilisemaks, vastavalt kaasaja kõrgele tehnoloogilisele võimekusele.
  Eesmärk – elada vananeva rahvastiku tingimusis nii kaua kui võimalik omas kodus, viia see % maksimaalseks võimalikuks(90%)
  Vanus, puuded, haigused toovad endaga kaasa palju probleeme kuid probleemid on erinevad.
  Õeke(Sissy) püüab koondada kõik sotsiaal ja meditsiiniteenused, aga ka igapäevase olme, remondid, toitumisne ja lisada mõõtme, mis üldjuhul puudub, empaatia, isiklikustamise, tunde ja mitte ainult tunde, vaid ka tegelikkuse, et iga „klient“ on indiviid, unikaalne. Tulekul on sotsiaalne maailm(võibolla) ja võimalikuks saab selle juhtimine nagu infoühiskonnale kohane, virtuaalkeskkonna kaudu.

  Tehnilised vahendid kaasaegses infoühiskonnas on kõik selleks olemas ja neid saab ning peab, kasutama komplektselt. SISSY teeb seda. Ja teeb seda niimoodi, kirjeldan: suhlus vanuri, puudega inimese, ka kroonilise haige, ka invaliidi hooldaja jms(edaspidi ühine nimetus „vend“) vahel toimub skypetaolise seadmega, mis võimaldab individuaalset suhtlust, suhtlust sõbraga, gruppide kogunemist internetis, suhtlust arsti ja või kingsepaga.

  Nägemus oleks selline:
  1. Internetiühendus (mobiil- või püsiühendusega) koos Skype laadse lahendusega.
  2. Internetikaamera ja mikrofon, kuivõrd kogu visuaalne suhtlus käib Skype kaudu, et „Õeke,Sissy“ saaks olla abivajaga silmsides, juhendada teda, vestelda temaga kasvõi maast-ilmast, elust-surmast, haigustest jms.(ning võibolla on selleks tulevikus toimiva hakkav video –FaceBook).
  3. GSM valvesüsteem ja kodujuhtimine (tark kodu) juhuks kui abivajaja lahkub kodust, või on võimetu toimima.
  4. Kaugdiagnostika seadmed, vererõhumõõtja, vereanalüsaator, kehavedelike analüsaator, Theranose veretesti kaugloetavus(Elisabeth Holmes), kaugloetav termomeeter, veresuhkrumõõtja, kogu tehnoloogia on olemas ja enamgi veel(aega nõuab inimeste veenmine ja selgitamine, kuidas tehnoloogiat kasutada, aega ja mõistmist), holtermonitooring arvuti baasil, kaugloetav EKG, spiromeetria jms.
  5. Kogu kandev mõte on, et Skype ekraani teisel pool olev „vend“ tunneks lähedust, inimlikkust, et tal oleks kui vaja vestluspartner, kellele saaks ka kurta ja kaevelda, pöörata oma hinge, teada et tal on empaatiline kuulaja ja samas ka tema probleemide lahendaja, suunaja. Tal peaks olema võimalus organiseerida telekohtumisi. sõpradega-mõttekaaslastega läbi ekraani, rühmad saavad koguneda veebis. Kõki probleeme saab lahendada sadade(ka tuhandete) kilomeetrite kauguselt. Ideaalne oleks Second Life taoline mudel.
  6. Suunajal(Õeke, Sissy) peaks olema lepingulised suhted kõikvõimalike teenuste pakkujatega, alates „torujürist“, telerimehest, e-kiirabi ja e-med, lõpetades notari kojukutsega, kogu teenuste spekter. Sealhulgas perearstiga, ka hambaarstiga ja kõik muu kogu maailmas, mis selgub vajadusepõhiselt.

  7. Loomulikult on veel palju muud mille järgi vajadus, meil on tarvis muuta need asjad pingevabaks, usaldusväärseks ja turvaliseks. On mitu asja: Big Data(kogu maailma hõlmav andmebaas) ja asjade internet(loomulikult tarbe, mõistlikkuse ja hallatavuse piires) on kaks vahendit, mis aitavad meie eesmärgis. Veel üks asi on NUI: Natural User Interface ehk loomulik kasutajaliides(Kinect, mida kasutatakse Xboxi juhimiseks, pulti pole vaja, selle asemel saab kasutada käsi, keha, häält või isegi silmapilgutust, jms)

  8. tekitada suhtlus – huvigrupid, kes saavad omavahel vestelda samadel teemadel.

  9. Internetiapteek – retsept internetti ja rohi tuleb koju ükskõik mis eesti punkti.( peale analüüsi, leidsin, et ravimi tranport tarbijani saabolla seotud leivaveoga, iga inimene, ükskõik kus, sööb leiba, ka kõige kaugemas maakohas).

  10. teater skype kaudu, kõik etendused, kontserdid, jms sisestatakse kaamera abil internetti.(lepingutega ainult Sissy-le)

  11. kunstinäitused, muuseumid jms operatiivselt internetis, koos giidi kommentaaridega (salvestused)

  12. võimalus tellida saatja koos transpordiga, turule, sugulastele külla, šoppama, matuseteenus, matusekindlustus.

  13.vigase või puudega lapse hooldusabi ja konsultatsioon.

  14.second life (?) või mõni analoog.

  15. klienditeeninduse suhtlusaeg limiteerimata, lahkutakse vestlusest selle mõlemapoolsel rahulolul.

  16. kogu selle eelduseks on „venna“ arvuti õpetus ja tehnika-tehnoloogia pelguse maandamine, see protsess aga lihtsustub uute ja nooremate inimeste jõudmisel teatud ikka.

  17. Ja lõpuks, peaaegu raskeim, aga üks tähtsaimast asjust inimese elus, toit.. Lahendus on igakuiselt täidetav, külmutatud toitudega(valmistatakse ja serveeritakse nagu lennukitoitu)7-10 eri maitses ja toorainest(näiteks „aero catering estonia“)külmuti ja soojendatav mikrolaine ahjus. Külmuti on varustatud kasutajaliidesega, mis teatab külmuti tühjenemisest, inimese maitseeelistustest jms. Ühe toidukorra hind – 5-6 EUR.

  Lisa pooltargument

  Lisa vastuargument