Logi sisse Facebooki, ID-kaardi või Mobiil-ID'ga, et postitada Arenguidee saiti

 • Sisene Facebookiga
 • Sisene ID-kaardiga
 • Sisene Mobiil-ID-ga
 • Rahva heaolu spordiinitsiatiiv www.abiratas.ee

  Valikud ja tulemused sõltuvad lapsena kogetust, mõjudes täiskasvanunagi. Sport viib inimeste elujärje paremuse poole. Püüdlus spordis annab võimekuse väljaspool seda.
  Spordiprojektide kaasrahastus on juba olemas, kuid vääratel alustel. Pakun 100% vabatahtlikkusel toimivat süsteemi, milles võitjaks kõik, kes soovivad panustada.
  Saadud vahendid paned oma spordieesmärkide täitudes uuele ringile. Sedasi on Sinu abiratastest kasu kellelgi järgmisel

  Terves kehas terve vaim!

  www.korrus3.ee on suures osas toetuste, vabatahtlike ja sponsorite töö tulemus. Ilma selleta ei oleks praegu Tallinnas Eesti suurimat maadlussaali.

  Teen ettepaneku moodustada spordiprojektide kaasrahastusfond, mille toimimismõte ei lähtu ärilisest kasumist, vaid mõtleb sportlike eesmärkide saavutamisele ning tervisespordile.

  Enamus kaasrahastusprojekte on üles ehitatud sunnile, enne kui täissummat pole projekt saanud, et anta ka vahendeid edasi. Mõnikord jääb 2 eurot puuda ning kogu projekt jääb rahastuseta.
  Abiratas.ee on mõeldud ajaliselt piiratud toetussumma kogumise platformina, milles võimalik ka eesmärgist väiksema summaga projekti aidata. See tähendab, et saab suunata raha kohe projekti, saab projekti abistamise tähtaja täitudes viia summa kasvõi poole ulatuses abivajajani. Küll leitakse sobivad rakendused.
  Miks Sport?
  Sport on nagu sool või nagu õhk. Kui on liiga vähe, on mage, kui pole üldse, ei saa elada.
  Teeme omalt poolt kõik, et propageerida isetut spordi arendamist. Liiga palju on spordiklubisi, mille peamine eesmärk on raha ning tõeliselt hooliv suhtumine puudub.
  Kui suunata inimesed ise osalema ja jälgima spordiprojektide arengut, võivad nende elus prioriteedid muutuda? Miks juua poole vähem, kui saab ka ilma? Miks teha suitsuvaba klass, kui peaks muretsema lisaks tubakale ka toitumisalase riskikäitumise pärast? Kes viitsib, saab ja tahab sellega tegeleda?
  Abiratas.ee koondab enda tervise hoidmise- ja tervise edendamisega seonduva.

  Lisa pooltargument

  Mõte on hea, aga ebapraktiline. Teie poolt pakutav rahastusplatvorm täidab põhimõtteliselt samu funktsioone, nagu näiteks GoFundMe, IndieGoGo, Crowdfunder, RocketHub, Crowdraise, etc. Olemasolevate platvormide miinuseks on see, et need ei ole Eesti keeles. Siiski, crowdfunding ei ole Eestis väga levinud tegevus ning arvestades keskmise eestlase mentaliteeti ja ellusuhtumist, ei saa sellel olema ka kriitilises koguses osalejaid.

  Nõustun, et crowdfunding ei ole Eestis väga levinud tegevus ja abiratas.ee ei kogu kriitilises massis liitujaid.
  Teiseks on väga palju neid, kes jagavad kunagise Briti Impeeriumi suurmehe seisukohti, mille kohaselt enamik inimesi ei vaja sporti ja väga paljudele on sport lausa kahjulik. Sport ei ole sool ega õhk. sport ei võrdu noorte inimeste kaasatus ega ole ainus alternatiiv hängimisele.
  Sport pole ainus alarahastatud valdkond.
  Mille poolest on näiteks pooliku toetuse saanud kultuuri- või haridusprojekti alavääristamine spordivaldkonna kõrval põhjendatud?
  Seega puudub pooliku toetuse saanud spordiprojektide põhimõttelise eelistatuse loomisel arusaadav ja mõistlik põhjendatus.

  Lisa vastuargument